Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Ontdek alvast enkele projecten

Willekeurig
Populair
Recent
Ontdek ze allemaal

Elfjes in Mortsel?

21-10-2021

Ze vliegen niet door de lucht met doorzichtige vleugels. Alle 7 zijn ze aards en grijs en vormen de 11-groep in Mortsel. Dat is een plaatselijke afdeling van de grote overkoepelende ontwikkelingsorganisatie die 11.11.11 is. Zij dienen geen specifiek project in, in Mortsel, omdat vastgelegd is dat 1/3 van de projectgelden naar deze koepel gaat, die elk jaar haar thema kiest. Zij zijn in Vlaanderen immers de motor van alles wat ontwikkelingssamenwerking aangaat en sturen ook de nieuwe 4depijlerprojecten in duurzame richting. Dit jaar is hun thema ‘INVERSTEER IN EEN BETERE WERELD’ Wat doet de Mortselse 11- groep in praktijk? Ze houden het vlammetje voor het Zuiden warm in onze stad door kaarten-, chocola- en stiftenverkoop op de markt en aan grootwarenhuizen. Ze sensibiliseren mensen om solidair te zijn en te geven. Wie herinnert zich niet de affiche met de vrouw die met een rietje water uit de goot drinkt of  die andere affiche met de partijvoorzitters vrolijk in hun tropisch hemd gezet met de slogan ”België is geen eiland”? Dat werkt. Mortsel is al jaren een  gulle schenker: de stad én haar inwoners. Mensen zijn meer geïnformeerd, uitleggen wat 11. 11. 11 is hoeft niet meer. Ook in Mortsel dromen we ervan dat meer mensen op deze planeet een waardig bestaan kunnen leiden De tijd van de huis-aan-huis verkoop (35 jaar lang) ligt ver achter ons. De cassette met wereldmuziek voor de radiowagen doet het niet meer. Corona heeft ook een einde gemaakt aan  twintig jaar traditie van de ‘grote en kleine Wereldquiz’ . Dertig jaar geleden bracht de 11- groep alle verenigingen in Mortsel samen die actief zijn in het Zuiden, eerst in de Gros en nu in de Mondiale Raad, die nog steeds zeer actief is. Dankzij de komst van een Facebookpagina ‘11.11.11Mortsel’ kan je rechtstreeks online een gift doen of chocolade kopen. Of je kan chocola bestellen via een QR code, die je ook  zal terugvinden op de flyer die binnenkort in je brievenbus zit.   En de Elfjes, zij doen nog altijd verder.

Prijs Mondiaal Project 2021

19-10-2021

Op 1 september 2020 ging het nieuwe reglement 'steun Mondiaal' in voege. Lokaal bestuur Mortsel voorziet jaarlijks een budget voor haar mondiaal beleid, onder andere voor het ondersteunen van projecten in ontwikkelingslanden, die bijdragen tot de realistatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. We willen vanaf nu de burgers actiever betrekken in dit beleid en startten daarom met de Prijs Mondiaal Project van het jaar.  Alle goedgekeurde projecten Zuidsteun worden voorgesteld in het M-Stadsmagazine en de burgers mogen stemmen uitbrengen op hun favoriete projecten. Het project dat de meeste stemmen verzamelt, krijgt een extra subsidie van 1.000 euro en mag gedurende een jaar de titel dragen van ‘mondiaal project van het jaar’.

Meer nieuws & activiteiten

Prijs Mondiaal Project 2021

Kies welk project de 'Prijs Mondiaal Project 2021' verdient. Kan je niet kiezen? Niet erg, je mag tot drie keer toe een stem uitbrengen.

Ontdek de 10 projecten en breng je stem uit

Mondiaal 2021

De campagne geeft jou de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken

Indienen projectaanvragen

1 september 2021

Toekenning mondiale steun door College Burgemeester en Schepenen

4 oktober 2021

Einde stemronde

11 november 2021