De projecten

Steungroep straatkinderen AMAR: sponsoring opleiding montage zonnepanelen (favela's Rio De Janeiro, Brazilië)

Wat houdt je project net in?

We willen de sociale en economische zelfstandigheid van straatkinderen (12-18 jaar) versterken. De kans is groter dat ze niet meer op straat moeten leven, als ze een opleiding gevolgd hebben.

Door toegankelijke en korte beroepsvormingen aan te bieden, waar realistische vraag naar is en die een grote kans op tewerkstelling bieden, worden jongeren gemotiveerd om terug te gaan studeren. Er worden tevens sociaal-culturele activiteiten, relatie-vaardigheden, groepsdialogen en creatieve sessies aangeboden om herintegratie in de maatschappij te bevorderen.

Wat is de website van het project?

kijk hier naar de website van AMAR