Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

De projecten

Hieronder vind je meer info over de 12 projecten die dit jaar worden ondersteund door Mortsel.

Breng hier je stem uit

12
0

Deze projecten krijgen dit jaar Mondiale Steun

Willekeurig Populair Recent
Projecten voor Afrika: Case de Santé (Senegal)

Het doel van Projecten voor Afrika is het ontwikkelen, opzetten en ondersteunen van kleinschalige projecten in Senegal, om de levenskwaliteit van de lokale bevolking te verbeteren.

Dankzij subsidies en donaties kunnen ze de dagelijkse werking van 'Case de Santé' (een veldhospitaal voor eerste medische hulp waar steeds een dokter en verpleegster aanwezig zijn) en de kleuterschool (4 klaslokalen met 4 gediplomeerde onderwijzers) verzekeren. Mede dankzij de steun van Mortsel in 2022, werd een nieuwe terreinwagen aangekocht voor zieken- , personeel en leerlingenvervoer.

Dit jaar staat ook de vervanging van het dak van de Case de Santé op de planning.

Breng hier je stem uit voor dit project

0 0
lees meer
Matumaini Katanga: vrouwencentrum MIRADOR (Lubumbashi, Dem. Rep. Congo)

Mirador organiseert kortdurende opleidingen voor vrouwen die enkel basisonderwijs gevolgd hebben. Zij kiezen tussen Kleding, Esthetica of Informatica. Zo’n opleiding vergroot hun kansen om in de informele economie een inkomen te verdienen. Op de foto zie je een groep bij de proclamatie en uitreiking van de brevetten.

Het gezondheidscentrum biedt naast de gewone zorgen (vooral bij malaria en klachten door verbruik van water van slechte kwaliteit) vooral informatie en begeleiding in het gebruik van moderne vormen van gezinsplanning. Dat is belangrijk want die worden in Congo maar door 10 tot 15% van de vrouwen gebruikt.

Breng hier je stem uit voor dit project

0 0
lees meer
OXFAM: Rebuild Women's Hope, rendement koffieplantages verhogen (DR Congo)

Rebuild Women’s Hope (RWH) is een koffiecoöperatie op het eiland Idjwi in het Kivumeer in Congo, opgericht in 2013, partner van Oxfam sinds 2022. Ze willen het rendement van de koffieplanten verbeteren, o.m. door zeer oude planten te vervangen en nieuwe teelttechnieken aan te leren. De organisatie is niet louter een vereniging van koffieboer(in)en, maar heeft ook een uitgebreid sociaal programma dat de regio ten goede komt. Zo hebben ze een materniteit en pediatriekliniek, organiseren ze naailessen, is er een broodoven ter beschikking en zijn er lessen in zeep maken. Dit zorgt er ook voor dat de gezinnen niet louter afhankelijk zijn van de koffieoogst. Ze willen vrouwen versterken, ondernemeraschap, verantwoordelijkheid en autonomie creëren.

De coöperatie is opgericht door Marceline Budza die tijdens een bezoek aan een studievriendin op het eiland Idjwi, in Kivu Oost-Congo, constateerde hoe hard de vrouwen moesten werken in de koffiesector, en hoe weinig inkomen ze daarvoor kregen voor zichzelf en hun kinderen. Ze wou dit omkeren, ten eerste door vrouwen beter te organiseren en meer bewust te maken van die situatie, en anderzijds door te werken aan een hogere meerwaarde van de geteelde koffie.

Als jonge coöperatie produceren ze op kleine schaal, maar ze zijn ambitieus!

Ze willen graag snel opschalen en hebben de vorige 2 jaren 2 extra wasstations aangelegd. Waar ze voordien ‘conventionele’ (geen fair trade, noch bio) arabica koffie verkochten zijn ze sinds 2022 bio gecertificeerd. Naast een eigen materniteits- en pediatriekliniek investeert RWH sterk in drinkbaar water en toiletten aan de wasstations, in vormingen rond landbouwtechnieken, brood bakken, zeep maken, naaien … Ze promoten vrouwelijke empowerment o.a. door workshops rond vrouwenrechten. Van bij dit prille begin zetten ze in op agro-ecologische teelttechnieken. Op die manier bestrijden ze erosie, verhogen ze de bodemvruchtbaarheid op een duurzame manier, planten ze andere fruitbomen voor extra inkomsten … Ze zijn in contact met partner Muungano om te leren van hun jarenlange veldkennis en deze toe te passen. Met de steun van het Partnerfonds van Oxfam-Wereldwinkels is er een agro-ecologisch project opgestart. Muungano, die al enkele jaren ervaring heeft, ondersteunt Rebuild Women’s Hope in dit project.

Breng hier je stem uit voor dit project

0 0
lees meer
Multiversum: opstart verslavingszorg in het Centre Neuro-Psychiatrique de Kamenge (CNPK) en haar filialen in Burundi.

 

Het Centre Neuro-Psychiatrique de Kamenge werd onder impuls van de Broeders van Liefde in 1979 opgericht en is hét nationale referentiecentrum voor Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) in Burundi.

Het centrum biedt zowel ambulante als residentiële zorg aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

Het centrum zet momenteel ontzettend hard in op vorming van zijn personeel. Zo is er o.a. het ‘Capacity Building Programme’, een regionaal institutioneel opleidingsprogramma voor centra voor GGZ van de Broeders van Liefde. Via het train de trainer principe zet dit programma o.m. in op de uitwisseling van expertise tussen specialisten van verschillende psychiatrische expertisecentra in de Regio van de Grote Meren (Rwanda, DR Congo, Burundi en Tanzania). Het CNPK speelt daarnaast een cruciale rol in het nationale mental health-GAP programma.

Verslavingszorg is nieuw terrein voor zowel het CNPK als Burundi. De strijd tegen drugs wordt grotendeels uitgevoerd door de politie en er is geen geschikte structuur om iemand in staat te stellen te detoxen/te behandelen. Hier wil het CNPK nu op inspelen in nauwe samenwerking met Multiversum, zijn zustervoorziening. Als specialist in de verslaving wil Multiversum hen ondersteunen door personeel op te leiden en medicatie en materiaal te voorzien.

Breng hier je stem uit voor dit project

 

0 0
lees meer
Schools For Malawi: opleiding kleuterjuffen

Dit project heeft als doel ondersteuning te bieden aan de activiteiten van het vormingscentrum Chilangoma. Het vormingscentrum richt zich op de opleiding van de kleuterjuffen van 19 naburige kleuterscholen. De kleuterjuffen worden aangeduid door de 'Chiefs' van de dorpsgemeenschappen en doen dit volledig vrijwillig. De meeste kleuterjuffen hebben hoogstens het lager onderwijs doorlopen en krijgen dankzij dit project de kans op extra vorming.

Het vormingscentrum is gemachtigd door het Ministerie van gender, kinderen, mindervaliden en welzijn, om getuigschriften uit te reiken na het volgen van een geslaagde vorming. Dit is voor de kleuterjuffen een volgende stap om van de overheid een loon te kunnen ontvangen. Dit geeft in eerste instantie de kans aan 32 vrouwen naar meer zelfstandigheid en een basisinkomen.

Het kleuteronderwijs in ruraal gebied kan zo op een meer kwaliteitsvolle manier ondersteund worden. Hierdoor krijgen de kleuters de juiste basis mee om te starten in het lager onderwijs en verhoogt dit hun kans om het lager onderwijs succesvol af te ronden.

Breng hier je stem uit voor dit project

 

0 0
lees meer
Rikolto: duurzame rijstproductie in Tanzania

Het project wil bijdragen tot een duurzame rijstproductie in het zuidwesten van Tanzania en zo het behoud van kritieke ecosystemen (moerassen en bossen) in die regio.

De kleinschalige rijstboeren krijgen de kans om milieu- en klimaatvriendelijkere methoden toe te passen die hun activiteiten ook meer rendabel gaan maken, wat moet leiden tot een beter inkomen, minder armoede en meer voedselzekerheid.

Op termijn zorgt dit ervoor dat verbruikers van rijst in Tanzania toegang krijgen tot betere, lokale rijst en ook de klimaatdoelstellingen worden sneller bereikt.

Rijst is een van de vijf meest verbouwde graangewassen. De vraag ernaar blijft toenemen door de groei van de wereldbevolking en veranderende voedingsgewoontes. Meer landbouwgrond voor rijstproductie, is jammer genoeg niet dé oplossing om aan die toenemende vraag te voldoen. Rijst verbruikt immers nu al zo’n 40% van het wereldwijde irrigatiewater, waardoor waterbronnen en landschappen onder druk staan. Bovendien produceren ondergelopen rijstvelden gigantisch veel broeikasgassen en nog al te vaak worden bij de teelt buitensporige hoeveelheden kunstmest en pesticiden gebruikt.

Hoe kunnen rijstboeren de helft van de wereldbevolking blijven voeden én de planeet beschermen, wanneer ze te maken krijgen met steeds meer droogtes, overstromingen, hoge temperaturen en stijgende zeespiegels? Hoe kunnen we de last op hun schouders verlichten en hen een eerlijk, leefbaar inkomen garanderen? De waardeketen van rijst moet niet alleen efficiënter met grondstoffen omspringen, maar ook productiever, winstgevender en duurzamer, worden op ecologisch en sociaal vlak.

Breng hier je stem uit voor dit project

0 0
lees meer
TRIAS: opstart digitaal platform voor ondernemers in Oeganda.

Sinds 2022 werken UNIZO, Trias en de Oegandese ondernemersvereniging USSIA aan een startersplatform voor jonge, Oegandese ondernemers en onderneemsters.  Ze nemen daarvoor het UNIZO Startersplatform als basis, een digitale tool voor startende ondernemers.

 

Oeganda heeft een jonge bevolking en de werkloosheidsgraad bij jongeren is hoog. Velen proberen daarom een onderneming op te starten, maar beschikken niet over de nodige middelen. USSIA wil hier verandering in brengen en jonge ondernemers en onderneemsters versterken. Ze willen startende en bestaande kleinschalige ondernemingen laten doorgroeien tot succesvolle ondernemingen, dankzij betere toegang tot aangepaste diensten.

Breng hier je stem uit voor dit project

(Copyright foto Immanuel Henock)

0 0
lees meer
ZOODO: onderwijs en infrastructuur (Burkina Faso)

In Burkina Faso krijgen weinig kinderen kansen op goed onderwijs.  Zoodo wil het onderwijsniveau en de infrastructuur in de basisscholen verbeteren en meer leerlingen laten doorstromen naar het secundair onderwijs.

Enerzijds trachten ze dit te bekomen door een intense samenwerking met de 2 directeurs van de basisscholen ter plaatse.

Anderzijds voorzien ze persoonlijke financiering voor verschillende studenten van het secundair en het hoger onderwijs. Zo voorzien ze de inschrijvingsgelden en ondersteunen ze hen in de aankoop van studieboeken en andere  schoolbenodigdheden.

Voor de meisjes worden hygiënepakketten (o.a. maandverband) voorzien om het schoolverzuim te verminderen. Dit jaar willen ze hiervoor een eigen naaiatelier opstarten.

Breng hier je stem uit voor dit project

0 0
lees meer
KEBENE: opvang en onderwijs (Ukunda, Kenia)

Kebene Family is meer dan een naam.  Samen bouwen aan een toekomst voor kwetsbare kinderen. Kebene is gelegen in de buurt van Diani Beach, bij Mombasa aan de Zuidkust van Kenia. Hier willen we een aantal van de meest hulpbehoevende kinderen een THUIS geven waar zij de nodige liefde en zorg krijgen. Opvangen en beschermen. Wij willen hen laten opgroeien in een omgeving die uitnodigt om zich te ontwikkelen tot jonge mensen die iets kunnen betekenen voor hun land. We zorgen voor de nodige ondersteuning, waarden en zelfvertrouwen. Daarnaast is de opvang voor jonge zwangere tienermeisjes die ongewild zwanger werden een missie van Kebene, een eerste stap om kind en moeder samen te houden en beiden te laten ontwikkelen om een zelfstandig en beter leven te kunnen leiden; met oog op een gezonde toekomst en kansen.

Breng hier je stem uit voor dit project

Elke cent telt.  Samen kunnen wij iets betekenen

vandaag aan hen kansen geven 

die de hoop en het licht verloren waren

Kebene en haar grote familie

willen een voorbeeld zijn 

 

Gelukkig zijn, is iemand gelukkig maken

waar liefde is, is geluk

en dat is een plicht van ons allemaal

Het delen van onze liefde

op een manier hoe we zijn en wie we zijn

onszelf

 

Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt

in deze tijden moeten we er voor elkaar zijn

en er is hoop

als we samen bouwen aan een vredevolle toekomst

Kebene, a place to be

giving chances...

0 0
lees meer
Lake Bunyonyi Secondary School (Oeganda) - LBSS

Het doel van dit project is de leer- en woonomgeving van leerlingen en leerkrachten van LBSS en daarmee ook de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. In de eerste plaats willen ze de klaslokalen, slaapzalen en leraarsverblijven van de school renoveren en zorgen voor betere watervoorziening en degelijk sanitair. Ook staat de verbetering van hygiëne en variatie in voeding op het programma (aanleggen schoolmoestuin).

In 2024 plannen ze de renovatie van enkele klaslokalen en de leraarskamer van de lagere school in Mugyera, op het vasteland (waar een aantal kinderen van de secondary school van komen).

Breng hier je stem uit voor dit project

0 0
lees meer
AMAR: project sponsoring opleidingen voor straatkinderen (favela's Rio De Janeiro, Brazilië)

Steungroep straakinderen AMAR wil de sociale en economische zelfstandigheid van straatkinderen versterken, door ze van een opleiding te voorzien. Door een educatief aanbod van cursussen biedt het project toegang tot het heropnemen van onderwijs , jeugdrechten, sociale integratie en helpt dit proces tot empowerment van een jonge generatie, die voordien nog uitsluiting onderging in de armenperiferie.

De aangeboden opleidingen zijn 'montage zonnepanelen', kapper, welness (manicure, pedicure, dermatologische gelaatsverzorging) & drone besturing.

De steun van Mortsel wordt gebruikt voor de loonkosten van de leerkrachten van het project, om continuïteit en kennisoverdracht m.b.t beroepsvorming en job placements te genereren.

Breng hier je stem uit voor dit project

0 0
lees meer
Parochies Mortsel: zuiver water voor Dilolo (Democratische Republiek Congo)

Het doel van dit project is zuiver drinkbaar water leveren aan de gebruikers van de onderwijs- en gezondheidsinstellingen van de missie Dilolo Poste: een hospitaal, een materniteit, een daghospitaal of gezondheidscentrum, een melaatsenhuis, twee lagere scholen en een secundaire school, internaten voor jongens en meisjes en een revalidatiecentrum voor personen met een beperking.

Breng hier je stem uit voor dit project

0 0
lees meer