Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

De projecten

Hieronder vind je meer info over de 12 projecten die dit jaar worden ondersteund door Mortsel.

Breng hier je stem uit

12
0

Deze projecten krijgen dit jaar Mondiale Steun

OXFAM: Rebuild Women's Hope, rendement koffieplantages verhogen (DR Congo)
Rebuild Women’s Hope (RWH) is een koffiecoöperatie op het eiland Idjwi in het Kivumeer in Congo, opgericht in 2013, partner van Oxfam sinds 2022. Ze willen het rendement van de koffieplanten verbeteren, o.m. door zeer oude planten te vervangen en nieuwe teelttechnieken aan te leren. De organisatie is niet louter een vereniging van koffieboer(in)en, maar heeft ook een uitgebreid sociaal programma dat de regio ten goede komt. Zo hebben ze een materniteit en pediatriekliniek, organiseren ze naailessen, is er een broodoven ter beschikking en zijn er lessen in zeep maken. Dit zorgt er ook voor dat de gezinnen niet louter afhankelijk zijn van de koffieoogst. Ze willen vrouwen versterken, ondernemeraschap, verantwoordelijkheid en autonomie creëren. De coöperatie is opgericht door Marceline Budza die tijdens een bezoek aan een studievriendin op het eiland Idjwi, in Kivu Oost-Congo, constateerde hoe hard de vrouwen moesten werken in de koffiesector, en hoe weinig inkomen ze daarvoor kregen voor zichzelf en hun kinderen. Ze wou dit omkeren, ten eerste door vrouwen beter te organiseren en meer bewust te maken van die situatie, en anderzijds door te werken aan een hogere meerwaarde van de geteelde koffie. Als jonge coöperatie produceren ze op kleine schaal, maar ze zijn ambitieus! Ze willen graag snel opschalen en hebben de vorige 2 jaren 2 extra wasstations aangelegd. Waar ze voordien ‘conventionele’ (geen fair trade, noch bio) arabica koffie verkochten zijn ze sinds 2022 bio gecertificeerd. Naast een eigen materniteits- en pediatriekliniek investeert RWH sterk in drinkbaar water en toiletten aan de wasstations, in vormingen rond landbouwtechnieken, brood bakken, zeep maken, naaien … Ze promoten vrouwelijke empowerment o.a. door workshops rond vrouwenrechten. Van bij dit prille begin zetten ze in op agro-ecologische teelttechnieken. Op die manier bestrijden ze erosie, verhogen ze de bodemvruchtbaarheid op een duurzame manier, planten ze andere fruitbomen voor extra inkomsten … Ze zijn in contact met partner Muungano om te leren van hun jarenlange veldkennis en deze toe te passen. Met de steun van het Partnerfonds van Oxfam-Wereldwinkels is er een agro-ecologisch project opgestart. Muungano, die al enkele jaren ervaring heeft, ondersteunt Rebuild Women’s Hope in dit project. Breng hier je stem uit voor dit project
0 0
lees meer
Rikolto: duurzame rijstproductie in Tanzania
Het project wil bijdragen tot een duurzame rijstproductie in het zuidwesten van Tanzania en zo het behoud van kritieke ecosystemen (moerassen en bossen) in die regio. De kleinschalige rijstboeren krijgen de kans om milieu- en klimaatvriendelijkere methoden toe te passen die hun activiteiten ook meer rendabel gaan maken, wat moet leiden tot een beter inkomen, minder armoede en meer voedselzekerheid. Op termijn zorgt dit ervoor dat verbruikers van rijst in Tanzania toegang krijgen tot betere, lokale rijst en ook de klimaatdoelstellingen worden sneller bereikt. Rijst is een van de vijf meest verbouwde graangewassen. De vraag ernaar blijft toenemen door de groei van de wereldbevolking en veranderende voedingsgewoontes. Meer landbouwgrond voor rijstproductie, is jammer genoeg niet dé oplossing om aan die toenemende vraag te voldoen. Rijst verbruikt immers nu al zo’n 40% van het wereldwijde irrigatiewater, waardoor waterbronnen en landschappen onder druk staan. Bovendien produceren ondergelopen rijstvelden gigantisch veel broeikasgassen en nog al te vaak worden bij de teelt buitensporige hoeveelheden kunstmest en pesticiden gebruikt. Hoe kunnen rijstboeren de helft van de wereldbevolking blijven voeden én de planeet beschermen, wanneer ze te maken krijgen met steeds meer droogtes, overstromingen, hoge temperaturen en stijgende zeespiegels? Hoe kunnen we de last op hun schouders verlichten en hen een eerlijk, leefbaar inkomen garanderen? De waardeketen van rijst moet niet alleen efficiënter met grondstoffen omspringen, maar ook productiever, winstgevender en duurzamer, worden op ecologisch en sociaal vlak. Breng hier je stem uit voor dit project
0 0
lees meer