Skip to main content
home-page
home-page

Suggesties fase 1

Jullie evalueerden massaal de eerste proefopstelling. Ontdek de ingediende suggesties hieronder. De suggesties werden allemaal bekeken en leidden tot een nieuwe proefopstelling.

207
73

Deze meningen werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 207 bijdragen
leefbaar mortsel dorp
Ik sta volledig achter de fietsstraat rond de kerk. Ik zie dat ook de St Benedictusstraat tot aan Molenstraat fietsstraat wordt. Zou deze kunnen uitgebreid worden tot net over het kruispunt (tot aan begin fietspad in beide richtingen). Afsluiting Kerkstraat tot aan Boechoutsesteenweg komende vanuit de kerk: is het mogelijk/zinvol om daar een versmalling te maken zodat hardleerse chauffeurs minder geneigd gaan zijn om de Kerkstraat toch in te rijden. Parking begraafplaats: wordt deze ergens afgesloten zodat die niet gebruikt kan worden als sluiproute? PS: is het mogelijk om in de Van Dijckstraat thv kruispunt met Rubensstraat een "plakker" te voorzien zodat het visueel zichtbaarder is dat ook Van Dijckstraat fietsstraat is. Ik kan mij inbeelden dat chauffeurs denken dat ze niet meer in fietsstraat zijn als ze vanaf de kerk de Rubensstraat indraaien(dat staat goed aangegeven) en dan de Van Dijckstraat inrijden(daar staat alleen een bord wat minder duidelijk is dan zo'n "plakker" als in de Rubensstraat). PS Dank om daar (eindelijk) werk van te maken.
Elisabeth F.
0 4
lees meer
probleem verleggen
Mensen die van Kontich, Lint en omstreken komen nemen allemaal dezelfde weg om in de Drabstraat te geraken. Dit kon nu veilig door gewoon te wachten aan het licht in de Kerkstraat en zo over te steken zonder te moeten kijken naar fietsers en trams die oversteken. Nu worden die allemaal verplicht mee in te voegen op de Liersesteenweg om dan zo links af te draaien. Dit is een gevaarlijk manouvre met de trambedding en omdat je dus goed moet uitkijken voor trams én fietsers en niet op de trambedding kan gaan staan creëer je extra opstopping door de relatief korte sorteerstrook wat maakt dat chauffeurs die rechtdoor moeten ongewild langer gaan moeten wachten. Op deze manier is het voor fietsers dan wel veiliger maar niet voor de auto's en veiligheid is voor iedereen belangrijk. Ik heb het intussen reeds een paar keer getest en ben verre van voorstander dus heel benieuwd hoe dit gaat evolueren. Ik werk in de Drabstraat en heb dus geen andere keuze.
Kim G.
0 0
lees meer
Zone 30 in Sint-Benedictusstraat?
Ter hoogte van Sint-Benedictusstraat nr. 26 wordt het einde van een zone30 aangegeven. Waar begint deze zone? Ik vind nergens het bord dat het begin van de zone30 aanduidt. Net als de Kerkstraat zou een zone30 die nageleefd en gecontroleerd wordt geen slecht idee zijn.
Filip U.
0 1
lees meer
Probleem is kruispunt Molenstraat - St Benedictusstraat en niet de Kerkstraat
Ik snap echt niet wat het probleem in de Kerstraat is. Het gevaarlijkste punt is het kruispunt Molenstraat - StBenedictus straat. Net daar doet men niets. Dat parking Mortsel Dorp in twee te delen is gewoon te gek voor woorden, maar ik snap dat dit een noodzakelijk gevolg is van de (onbegrijpelijke) beslissing rond de Kerkstraat. Het grote fietspad aan de kerk is ok maar ik zou fietsers nooit in " tegenrichting" laten rijden.
Roland T.
0 1
lees meer
Knip Kerkstraat
Ik ben het eens met een groot deel van de ingrepen. Alleen stel ik mij de vraag of de knip in de Kerkstraat nuttig is. Ook zou ik graag hebben dat de blokken, die achter en naast de kerk stonden, terug geplaatst worden: maakt de weg smaller en auto's hebben minder de neiging om voorbij te steken.
Elisabeth F.
0 0
lees meer
Een stap in de goede richting
Het enkel richting maken heeft alvast een deel van het sluipverkeer terug gedrongen. Ook de blokken zorgen ervoor dat men zich iets beter aan de zone 30 houd.
Stijn J.
0 0
lees meer
Geen eenrichtingsverkeer
Mortsel zal alleen maar vaster gaan zitten. Ik woon al 10 jaar in Mortsel, mijn Oma van 1964 en ze zouden hun beter bezighouden met het opruimen van het ' vuile Mortsel wat het geworden is ' inplaats van alles fietsstraten te maken of eenrichtingsverkeer. Zij woont in de kerkstraat en als je daar al niet meer door kan langs beide richtingen. Ik moet nooit in het centrum zijn, zo zullen er nog wel mensen zijn die het eenrichtingsverkeer niet zien zitten.
Mo V.
0 0
lees meer
Fiets mania
Alles voor de fietser maar wat is hun probleem?? Ze rijden nu al overal waar ze volgens de wegcode niet mogen rijden tot frustratie van de auto mobilist die nu 8 ogen moeten hebben want ze kunnen van alle kanten komen en hebben als zwakke weggebruiker ALTIJD voorrang zelfs al ze uit een verboden richting straat komen. Als je dan een opmerking maakt wordt je uitgescholden ook.
pierre v.
0 0
lees meer
zo en zo
mindervalide/ Mijn moeder woont op hoek Kerkstraat/BBBinnenweg . Daar is geen invalideparking. Als ik haar wil oppikken is er geen parkeerplaats voorzien aan haar kant. ze raakt niet tot aan auto en ik moet 2x rondrijden om aan haar deur te raken. Er zijn ook eigenaars met grote wagens (busjes) die zich vlak voor de oprit parkeren zodat een andere wagen de verlaagde borduur niet kan gebruiken en een deel vd parking dus onbenut blijft. Zelf woon ik in de BBBinnenweg . Deze werd vroeger vooral s morgens gebruikt als sluipweg en er werd hard gereden. Dit richting Steenweg. Het is nu veel rustiger en veiliger voor kinderen die hierlangs naar school fietsen. oprijden parking via BBBinnenweg
erna v.
0 0
lees meer
Het probleem is niet de Kerkstraat
De Kerkstraat kan perfect tweerichtingsverkeer aan. Het verkeer in Mortsel-dorp wordt beter gespreid als de Kerkstraat langs de twee richtingen toegankelijk is. Het is een te belangrijke as om een knip in te maken. Het verkeer in de omliggende straten is disproportioneel toegenomen om één straat te ontzien. Deze knip zorgt niet voor meer veiligheid van de zwakke weggebruiker. In tegendeel, meer auto's moeten langs de Molenstraat en Sint-Benedictusstraat. Dit kruispunt was al overbelast, en nu nog meer. Dit zorgt voor zeer onveilige situaties voor zwakke weggebruikers. De knip moet teruggedraaid worden. De versmallingen en de blokken moeten behouden blijven.
Tom D.
0 1
lees meer
Het sluikverkeer is de grote boosdoener! En waarom!?
Voor mij is de nieuwe verkeersopstelling in de Kerkstraat een verbetering. De 30 km wordt spijtig nog niet veel toegepast. Het sluikverkeer is verplaatst naar andere straten! Wat ik spijtig vind. Maar het sluikverkeer en waarom er sluikverkeer is, moet volgens mij aangepakt worden! En hier in Mortsel dorp alleen plaaselijk verkeer toelaten!
Lea M.
0 1
lees meer
Meer en minder aangepast verkeer en frustraties
Er rijden veel meer voertuigen door de Christus Koninglaan, de Floralaan en de Mortselveldenlaan. Dit is vooral duidelijk tijdens de spitsuren waarbij het gegeven van sluipverkeer zelfs tot files leidt. Deze voertuigen rijden zelden 30 km per uur (tenzij ze natuurlijk in de file staan) en soms vlotjes tegen 70 km per uur. Er komt ook duidelijk veel meer vrachtverkeer door de straten. Tot slot is de Mortselveldenlaan als fietsstraat zinloos als (bijna) niemand de regels volgt. Conclusie: als er regels opgelegd worden moeten ze ook ondersteund worden door infrastructuur en desnoods controles.
Anke B.
0 0
lees meer
Aanpassen druk verkeer Sint-Benedictusstraat
Het aftakken van het verkeer naar de Sint-Benedictusstraat is onhoudbaar. Het is drukker dan ooit. Auto's remmen voor de nieuwe verkeersblokken om daarna weer hard op te trekken. Bottleneck vooraan in de straat. Suggestie 1: plaats deftige hoge verkeersdrempels, haal de snelheid naar 30 km per uur. Eventueel met camera's zoals in Hove. Suggestie 2: heb de moed om het systeem van Edegem uit te voeren. Sluit de wijk af tussen 7.30 en 9 uur. En tussen 15 en 18 uur. Al wie er wel moet zijn geef je een doorgangspas. Denk ook goed na over de toekomst. De Sint-Benedictusstraat krijgt er een hele nieuwbouwwijk bij. Op termijn is deze situatie sowieso nefast. Geen lapmiddeltjes dus, maar meteen goed beleid.
charlotte d.
0 0
lees meer
En de Van Dijckstraat?
Het tweede deel van de Van Dijckstraat is nu al een baan waar ontzettend snel wordt gereden. Kunnen daar ook wegversmallingen gemaakt worden en een fietstraat?
Kim K.
0 1
lees meer
Ook in andere straten is er werk aan de winkel.
Floralaan zou in 2 richtingen toegankelijk moeten zijn voor fietsers. De oversteek over het spoor aan De Sint-Benedictusstraat en de Christuskoninglaan is onveilig. 
Koen Wyckmans
0 0
lees meer
Het proberen waard
Ik vind het het proberen waard, want de toestand zoals deze nu is, is niet meer houdbaar. Ik ben benieuwd naar de evolutie. 
Christel Brouwers
0 0
lees meer
Bewoners en bezoiekers Rubensstraat/wouwstraat/Van Dijckstraat draaien extra rondjes
Knip afschaffen en parkingmuur verwijderen fietsers linksom de kerk en auto's rechtsom; wie verzint zoiets onveiligs? Bravo voor fietsstraat rond de kerk, maar aub geen overkill
Jeannine V.
0 0
lees meer
Een schijnbare oplossing creëert nieuwe problemen
De stelling dat veel sluipverkeer door de Kerkstraat komt geldt ook voor andere Mortselse straten, maar veel verkeer door de Kerkstraat is bestemmingsverkeer, nl. van en naar de woonzones in en langs de Drabstraat. Dit verkeer naar de Drabstraat wordt nu omgeleid langs de Benedictusstraat. Het gevolg daarvan is dat de aansluiting van die straat aan het stadsplein extra zwaar wordt belast, wat vooral op woensdag de veiligheid niet ten goede komt. Ook de veiligheid van de fietsers in de Benedictusstraat is slechter in geval van oversteekbewegingen naar de straten tussen Kerkstraat en Benedictusstraat. Het bestemmingsverkeer naar de Drabstraat heeft nu de keuze tussen een omweg via de Liersesteenweg met aansluitend de gevaarlijke afslag aan het kruispunt met de Drabstraat. Ofwel dient de route via de (smalle) Fortstraat en de dubbele afslagbeweging aan de Krijgsbaan/Heirbaan te worden gevolgd, wat weeral een extra belasting meebrengt voor die al erg drukke route. Komende van Edegem-Hove-Kontich de route volgen via Mechelsesteenweg-Antwerpsestraat en Krijgsbaan is vragen om extra filevorming in het centrum van Mortsel. De Kerkstraat is al voorzien van een veilig fietspad en verkeersremmers en er zijn geen afslagbewegingen voor doorgaand verkeer aan de zijstraten. Deze proefopstelling lost duidelijk niets op, maar veroorzaakt alleen toegenomen verkeersdruk en -risico's op andere plaatsen. Als gepensioneerd ir van Bruggen en Wegen heb ik toch wel wat ervaring op dit domein.
Antoon V.
0 2
lees meer
Paaltjes Elfjulistraat
Om thuis te geraken moet ik nu via de Tandemschool rijden. Als men nu de paaltjes in de Elf Julistraat verwijdert dan is het veel rustiger aan de schoolpoort.
Paul P.
0 0
lees meer
Dit is geen goed idee.
Een fietsstraat rond de kerk verlegd enkel de onveilige locaties voor fietsers.  Het verbod voor de Kerkstraat, creëert enkel hinder voor de buurtbewoners. Er is geen mogelijkheid meer om terug in de eigen wijk te geraken, komende van Hove, Boechout, Kontich, Edemem, E19, Lint. Het sluipverkeer gaat verlegt worden langs de kleuterschool.  Berlijnse kussens zijn gevaarlijk, zeker in de winter. Bovendien geeft dit materiaal geluidshinder. 
Marjan De Roeck
0 0
lees meer
Hoopvol benieuwd
Hopelijk is deze proefopstelling het begin van een veilig Mortsel Dorp. Goede start en hopelijk volgen er nog veel sluipverkeerwerende oplossingen.
Anonymous 👤.
0 1
lees meer
Jammer dat de lokale winkeliers nooit op de hoogte zijn gebracht
Wij als winkeliers zijn nooit niet op de hoogte gebracht van deze proefopstelling. Is Mortsel dan niet bezig met hun plaatselijke winkels? De fietsstrook rond de kerk top idee. Misschien kleine paaltjes plaatsen tussen de auto’s en fietsers. De afsluiting van de Kerkstraat is ronduit dom. En zeker voor de 30M. Dan het volgende. De parking op het lepelhof dit is een regelrechte schande! Dit kunnen wij als plaatselijke winkeliers niet mee lachen eerlijk gezegd. Het wordt nog maar eens moeilijker voor klanten om hun auto kwijt te graken. Als een klant geen plaats heeft om te parkeren zijn we deze kwijt. Beste Mortsel. Hoe kunnen we Mortsel aantrekkelijker maken om meer volk naar Mortsel te trekken? En niet om deze mensen weg te jagen. De parking zou toegankelijk moeten blijven langst beide kanten. De versmalling in de St-Benedictusstraat daar zie ik het nut niet van in. Wel moet er iets gebeuren op het kruispunt St-Benedictusstraat en Molenstraat.
Maxime V.
0 0
lees meer
Niet de juiste ingreep
Ik ben zeer blij dat het bestuur eindelijk een actie onderneemt om de snelheden in de buurt te remmen. Echter vind ik de situering van de betonblokken op het kruispunt Sint- Benedictusstraat/ Vestinglaan heel slecht gepositioneerd. De bestuurders die van de kerk komen nemen altijd de voorrang van rechts af. Er is in dit kruispunt al een asverschuiving als snelheidsremmende maatregel. Door de betonblokken in de asverschuiving te plaatsen wordt eigenlijk de baan rechtgetrokken waardoor de bestuurders komende van de kerk nog sneller rijden en niet terug naar rechts gaan om voorrang te verlenen aan auto’s komende uit de Vestinglaan. Soms leidt dit tot hallucinante taferelen. Ik denk dat verhoogplateaus zoals in de Meermine (met steilere helling) een beter effect zullen hebben.
Valentina B.
0 1
lees meer
Belachelijk
Als nu alle vrachtwagens uit Mortsel blijven die er niet door moeten zouden er veel minder lange filles zijn en hoeft de mortselse auto bestuurder niet om te rijden. Doe iets aan jullie belachelijke lichten die 5 minuten rood zijn en 3 seconden groen zoals liersesteenweg, vredebaan, krijgsbaan. Doe daar iets aan om die filles te verminderen en sluipverkeer verdwijnt automatisch. Jullie bestrijden problemen met problemen in plaats van oplossingen.
Stefan G.
0 1
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 207 bijdragen