Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Suggesties fase 1

Jullie evalueerden massaal de eerste proefopstelling. Ontdek de ingediende suggesties hieronder. De suggesties werden allemaal bekeken en leidden tot een nieuwe proefopstelling.

207
73

Deze meningen werden reeds ingediend

Enkele bedenkingen
Iedereen heeft ideeën vanuit de eigen situatie. Graag deel ik mijn persoonlijke ervaring: De kerkstraat is voor mij de meest veilige en efficiënte weg om de Drabstraat te bereiken (waar ik dagelijks moet zijn). De aanpassingen in mortsel dorp brengen echter teweeg dat ik, komende vanuit de molenstraat, dien om te rijden via de sint-benedictusstraat en de liersesteenweg. Lang aanschuiven om de sint-benedictusstraat in te rijden. Bijna dagelijks zie ik ook verkeersonveilige situaties ontstaan door bestuurders die vanop de liersesteenweg (komende van mortsel centrum) de Drabstraat inrijden. Bijna-aanrijdingen met de tram/bus zijn geen uitzondering, evenals geërgerde chauffeurs die hun weg richting lier niet kunnen vervolgen. Een verlengde afslagstrook (als dit mogelijk is met de beschikbare ruimte) en een groene pijl voor links afslaand verkeer (in beide richtingen) lijken me een veiliger alternatief. Dit kruispunt zou allicht beter ook conflictvrij gemaakt worden om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te garanderen. Daarnaast stel ik me de vraag wat de feiten zijn die verantwoorden dat de kerkstraat over een kleine afstand enkelrichting (en dus geknipt) wordt? Ik heb zelf, zowel als bestuurder als fietser, nooit het idee gehad dat het tweerichtingsverkeer daar een oorzaak was van onveilige situaties. Als deze situatie gehandhaafd wordt, is controle van de enkelrichting gewenst; deze wordt geregeld genegeerd. De snelheidslimieten en fietsstraten zijn alvast top.
Sarah B.
0 0
lees meer
Veilige zone in schoolomgeving - zone 30 zonebrede aanpak + fietsstraten verbeteren
Eén van de hoofddoelen van de proefopstelling is volgens de officiële informatie van de gemeente om de schoolomgeving rond de Tandem veiliger te maken voor de schoolgaande kinderen. Als we echter gaan kijken naar de periode waarin de proefopstelling heeft plaatsgevonden merken we dat er geen vermindering is van het aantal auto's die rond de schoolpoorten passeren - zie bv. de afbeelding met gegevens van telraam (telraam.net) over de Sint-Benedictusstraat, waar niet eens alle auto's die rond de kerk rijden langskomen, een periode waarin bovendien werd aangeraden om thuis te werken. De fietsstraat rond de kerk is zeker een goed idee, maar auto's steken elke dag ouders met kleine kinderen op de fiets voorbij omdat de blokken er niet meer staan om de voorrang van de fiets af te dwingen - resultaat: fietsers blijven op het voetpad fietsen. De parking in/uitrit naast het lepelhof is ook heel gevaarlijk, eventueel te verleggen? En om het verkeer rond de ingang van de lagere school meer te beperken (aan het groen appeltje) kan er gedacht worden aan: (1) de knip met de kerkstraat om te draaien; (2) een volledige knip in te voeren - desnoods alleen tijdens de piekuren van de school (bv. met verkeerslicht) - aan het groen appeltje. Naburige gemeentes nemen wel dit soort maatregelen (bv. Edegem); (3) Een volledige zone 30, (sint-benedictusstraat en de molenstraat inbegrepen) met flitscontroles dringt zich ook op - om het probleem aan te pakken is immers een zonebrede aanpak nodig
C V.
0 0
lees meer