Geef jouw suggestie over de proefopstelling in Mortsel-dorp

Van Arteveldestraat Schoolsstraat/doodlopend

Wat houdt je suggestie net in?

Zoals verschillende mensen opmerken, is het te verwachten dat er door de knip in de Kerkstraat automobilisten doorheen de woonwijken gaan trachten te sluipen. Om onveilige situaties in de Van Arteveldestraat (aan de kleuterschool) te vermijden, lijkt het me logisch deze ook aan te pakken: doodlopende straat van maken of schoolstraat (afgesloten wanneer er kinderen toekomen of vertrekken) lijken beide logsiche opties. Of waarom niet (nog) een fietsstraat bijmaken? Voorzien van middengeleider dan wel, om voorsteken van fietsers duidelijk tegen te gaan.