Skip to main content
home-page
home-page
Ontdek het thema

Suggesties fase 1

Niet bestuift maar verschuift!

Wat houdt je suggestie net in?

De proefopstelling zorgt voor meer sluipverkeer in de van arteveldestraat, hof ter linden, elf-julistraat, .. Dit is onveiliger voor alle ouderen en jongeren die hier school gaan, naar de scouts of het rusthuis. En in deze straten is geen fietspad. Nog nooit zoveel snel verkeer gezien als vandaag. Bovendien staat het vol met auto's tot op elke hoek van de straten. Maak deze straten dan ook enkelrichting. Van alle maatregelen (bewonerskaart, enkelrichtingstraten, ...) hebben enkel de bewoners het meeste nadeel.