Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Proefopstelling dynamisch bord Floralaan

04-10-2023

In Mortsel-dorp werd een tijdje geleden een proefopstelling ingevoerd om de verkeersveiligheid te verhogen. Daarbij werd een stukje Kerkstraat enkelrichting, en kwamen er verkeersremmende maatregelen in de omliggende straten. Naar aanleiding daarvan werd ook de verkeerssituatie in de wijk rond de Floralaan, Mortselveldenlaan en Christus Koninglaan onder de loep genomen. Snelheid en intensiteit van het verkeer zijn daarbij aandachtspunten. Eind 2022 nodigden we de buurt uit voor een bewonersvergadering om de verkeerstellingen en snelheidscijfers te bespreken. Daar werden verschillende voorstellen gedaan door de buurtbewoners, die vervolgens door onze diensten verder onderzocht werden. Uit de tellingen bleek immers dat deze buurt redelijk wat sluipverkeer te slikken kreeg. Daarop werd beslist om ook in deze wijk een proefproject te onderzoeken. Meer specifiek zal het korte stukje Floralaan tussen het einde van Stadsplein Zuid en parking Vismarkt op de Christus Koninglaan enkelrichting worden, maar enkel op de drukste piekmomenten. De toegelaten rijrichting zal daar zijn van de rondweg rond het Stadsplein naar de Christus Koninglaan toe. Je zal tijdens de piekuren met andere woorden niet langer via de Christus Koninglaan naar het Stadsplein kunnen rijden. Zo hopen we het sluipverkeer te verminderen.De beperking in de tijd regelen we via een dynamisch verkeersbord.  Concreet wil dat zeggen dat het korte stukje Floralaan tussen Stadsplein Zuid en Christus Koninglaan vanaf 16/10/2023 enkelrichting zal worden: - op weekdagen tussen 07.00 uur en 10.00 uur, - op weekdagen tussen 15.00 uur en 19.00 uur. Buiten de vermelde uren, in het weekend en tijdens de schoolvakanties blijft het stukje Floralaan dubbelrichting.  Ook de bestaande enkelrichting in het korte stukje Kerkstraat passen we aan naar deze dynamische regeling. Ook deze dynamische borden zien we opnieuw als een proefproject met een testperiode tot begin 2024. We verzamelen op deze projectpagina alle meningen over dit proefproject. Begin 2024 starten we met de evaluatie hiervan. We organiseren dan nieuwe verkeerstellingen, maar ook de mening van de buurtbewoners is daarbij belangrijk. We nodigen iedereen dan ook uit om hun ervaringen – zowel negatief als positief – met ons en met elkaar te delen via dit platform. Dat kan nu reeds, maar we zijn ook zeer benieuwd naar jullie mening wanneer het proefproject al enkele maanden in werking is. Je mag dus zeker op verschillende momenten een ervaring delen via dit platform. Geef hier je mening Opgelet: een nieuwe bijdrage verschijnt niet automatisch op het platform. Deze wordt éérst bekeken door een (team van) moderator(en). Daarom zal je jouw bijdrage niet onmiddellijk zien verschijnen. In tijden van grote drukte op de site (bv. na veel persaandacht over dit project) kan dit meer tijd in beslag nemen.

Meer nieuws & activiteiten

Samen maken we Mortsel veiliger

Geef jij ook je mening over de dynamische borden in de Floralaan?

Ontdek het project

Jullie bijdragen

Willekeurig
Populair
Recent
Zwarte dag
Honderden bewoners van de Floralaan, Tommeltlaan, Mortselveldenlaan, Oudebaan en Mechelse steenweg kunnen hun eigen wijk niet meer verlaten ’s morgens en ’s avonds. De stad zegt dat de aanleiding van de knip het “sluipverkeer” is. Daarbij deze vragen/opmerkingen: • Er zijn geen recente metingen, enkel die van ca. 2 jaar gleden. • Hoeveel verkeer in een straat is “te veel”? Hangt dit af van wie er in de straat woont? Van wie er klaagt? Een “knip” invoeren vermindert het verkeer in de buurt niet, het verlegt het. • Hoe weten we of het om verkeer van binnen of van buiten de wijk gaat? Er wonen honderden mensen in de betroffen wijk. • Als dit verkeer een probleem is in de voornoemde straten, waarom is het dan geen probleem in de straten die dit verkeer opvangen na de knip (Prins Leopoldlei, Molenstraat, Sint-Benedictusstraat)? • Hangt de invoering van een “knip” af van hoe veel mensen er klachten formuleren? Hoe weet de stad hoe alle bewoners er over denken, als er geen reële bevraging of enquête wordt gehouden? Een “proefproject” invoeren (met dure dynamische borden) zonder persoonlijke bevraging, plaatst de bewoners voor een voldongen feit dat moeilijk terug te draaien is. Het probleem van de file (op relatief korte momenten ’s morgens en ’s avonds, op de plaats van de knip) wordt niet veroorzaakt door te veel verkeer in de wijk, maar door de slechte doorstroming aan de fietssnelweg op het stadsplein. Het buurtcomité van de Floralaan wil de knip weg!
Wilfried W.
0 1
Log in om te stemmen
Ontdek ze allemaal

Proefproject Floralaan

Met dit project geven we de burgers de kans om hun meningen en ervaringen te delen.

1-16 oktober 2023

plaatsen dynamische borden

16 oktober 2023

Start enkelrichting beperkt in tijd

oktober 2023 - januari 2024

verzamelen meningen

voorjaar 2024

nieuwe verkeerstelling en evaluatie