Skip to main content
home-page
home-page

Suggesties fase 1

Jullie evalueerden massaal de eerste proefopstelling. Ontdek de ingediende suggesties hieronder. De suggesties werden allemaal bekeken en leidden tot een nieuwe proefopstelling.

207
73

Deze meningen werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 207 bijdragen
De straat is van iedereen
Beste, Ik ben niet akkoord met het aanleggen van een Berlijns kussen of een wegversmalling tussen de Jacob van Arteveldestraat en de Borsbeeksebinnenweg. Hebben jullie rekening gehouden met de extra geluidsoverlast die er door deze veranderingen zullen komen? Beeld je namelijk maar eens in dat je aan de straatkant slaapt en de hele nacht de auto's stoppen en optrekken of gewoon tegen 50 km/u over die Berlijnse kussen rijden. Want dat is namelijk wat er ons nu te wachten staat. Prettig slapen zal dat worden.... Een waarop dat kleine stukje 1 richting? Hopelijk kunnen we nog op de parking. Ik ben over het algemeen tegen heel dat proefproject. De straat is van iedereen. Iedereen betaald belastingen genoeg om overal te mogen rijden. Uiteindelijk wordt het verkeer gewoon omgeleid naar een andere straat en dan zal er van daar weer protest komen en zo blijf je bezig. Ik wil gewoon lekker door mijn eigen straat kunnen rijden en niet elke keer moeten nadenken over welke weg ik moet nemen om thuis te geraken....
lin v.
0 0
lees meer
Naar een verkeersveilig Mortsel-dorp
De proefopstelling zorgt voor een betere spreiding van het verkeer in Mortsel-dorp hetgeen de veiligheid voor voetgangers en fietsers al een beetje doet toenemen. Eindelijk is er actie ondernomen. Dikke pluim voor deze eerste stap. Er is echter nog steeds teveel sluipverkeer in deze wijk. Het weren van sluipverkeer zou zorgen voor rustige en veilige woon- en leefstraten (alle straten in de wijk).
Anonymous ūüϧ.
0 1
lees meer
Het proberen waard
Ik vind het het proberen waard, want de toestand zoals deze nu is, is niet meer houdbaar. Ik ben benieuwd naar de evolutie. 
Christel Brouwers
0 0
lees meer
Felle verbetering
De knip met de Kerkstraat zorgt voor veel minder sluipverkeer en dus een rustiger verkeersbeeld in de Kerkstraat. Positief! Ook de fietsstraat rond de kerk is een verbetering. Dus ik pleit om de proefsituatie te behouden en nog veel meer straten in Mortsel enkelrichting te maken. Het ontmoedigt autoverkeer dat er niet moet zijn. Uiteraard zou het ook helpen als er minder file op de hoofdbanen zou staan, waardoor minder nood ontstaat om een snellere weg via kleinere banen te nemen…
Hilde V.
0 1
lees meer
Leefbaarder voor de inwoners van Mortsel Dorp
Ik woon al meer dan dertig jaar in de Pasteelsstraat. Dit is nu het eerste dat ik hoor van sluipverkeer. Oké er is wel veel meer verkeer dan vroeger, maar toch. Dit is overdreven. Ik kom vanuit de Molenstraat, rij rond de kerk en sla zo rechts af na de parking en ik ben thuis. Nu zou ik helemaal langs de Sint Beneditusstraat moeten rijden vervolgens de Steenweg en dan zo ofwel door de Kerkstraat, stukje Borsbeeksebinnenweg,Pastoor Michielsensstraat en dan ben ik thuis. Of wel nog verder langs de Steenweg door tot aan de Carrefour en daarover dan de straat in. Van omrijden gesproken, en dan heb ik het nog niet over de uitlaatgassen. Kan men de enkelrichting van de Kerkstraat niet beginnen net na de afslag naar de Borsbeeksebinnenweg. Op deze manier worden de bewoners van de Pastoor Michielsensstraat, Borsbeeksebinnenweg en de Pasteelstraat tenminste niet gegijzeld. Rond de kerk wil men een fietsstraat maken en de blokken wegnemen. Dat laatste lijkt mij nu niet zo een goed idee. Op deze manier is de straat breder en kunnen de fietsers voorbijgestoken worden. Ik weet dit mag niet in een fietsstraat, maar niet iedereen gaat zich daar aan houden. Zoals de regeling nu is, is dit praktisch een fietsstraat. Wanneer er fietsers voor je rijden, ben je verplicht er achter te rijden, nu met de blokken is de straat te smal om voorbij te steken. Wordt er eigenlijk wel rekening gehouden met de bewoners zelf. We krijgen dit gewoon voorgeschoteld, zonder voorafgaand overleg.
Viviane V.
0 1
lees meer
Ook al gaat het over een proefproject, de verkeersopstelling dient veilig en duidelijk te zijn voor alle weggebruikers.
Ik postte dit berichtje reeds met pdf als attachment, maar ik zie dat dit niet werkt op de website. Daarom deze melding als individueel item. De rode wagen en de zwarte fietser komen beide uit richting van de Liersesteenweg. Het gele vlak stelt een tegenligger voor komende van de Rubensstraat. De zwarte fietser wil rechtdoor rijden naar de Rubensstraat. Wie heeft hier voorrang? In de praktijk rijdt de rode wagen aan volle snelheid richting Sint-Benedictus-kerk om zijn voorrang t.o.v. de gele wagen op te eisen. Een veilige keuze zou zijn om de voorrang komende van de Liersesteenweg weg te nemen voor de fietser en de auto, en zo het verkeer in de fietsstraat voorrang te geven. Dit neemt tevens de snelheid weg van het verkeer dat momenteel uit de Kerkstraat raast.
Filip U.
0 0
lees meer
verkeer in de Wouwstraat
Je kan de Wouwstraat met de auto enkel betreden via de Quinten Matsijslei om zo het sluipverkeer in de Wouwstraat te vermijden. Een verbodsbord aan beide kanten van de straat. Nu is er te veel verkeer en er wordt te hard gereden wat zorgt er voor veel geluidsoverlast.
Stephanie T.
0 0
lees meer
Sluipwegen bestaan niet. We betalen meer dan genoeg verkeersbelasting om op alle wegen te mogen rijden
Ik ben voor veiligheid maar dit is weer een eenzijdige oplossing zonder rekening te houden met autobestuurders. Ik moet op de Liersesteenweg geraken om richting Lier te rijden. Ik reed volledig conflictvrij via de Kerkstraat naar de Borsbeeksebinnenweg en dan naar de Liersesteenweg. Ik had nooit gevaarlijke toestanden en kon vlot rijden. Nu moet ik verplicht links de Sint Benedictusstraat indraaien waar ik al een hele tijd stil sta omwille van de vele wagens/fietsers die uit de Kerkstraat komen en uiteraard voorrang hebben. Ik heb ook ogen aan de achterkant van mijn hoofd nodig want langs links kunnen er ook fietsers aankomen die net daar de rijbaan worden opgekatapulteerd. Ook weet niet elke wagen dat ze daar aan mij voorrang van rechts moeten verlenen. Dan heb ik een 2de opstopping thv de Floralaan waar ik bijna blij ben dat fietsers zich als kamikazes aan de oversteek wagen waardoor ik kan doorschuiven naar het verzadigde laatste stukje van de St Benedictusstraat. Dan is het nog 5 minuten wachten aan het licht om rechtsaf de Liersesteenweg te kunnen opdraaien. Om dan een extra 700 meter te moeten rijden om hetzelfde punt te bereiken waarlangs ik oorspronkelijk de Liersesteenweg opreed. Pro veiligheid maar tegen deze genomen maatregelen.
Els V.
0 1
lees meer
Proefopstelling Mortsel dorp
Die enkel richting (15meter) rond de kerk moet afgeschaft worden. Als wij van Edegem naar huis moeten rijden (Cantecroylaan) reden ik telkens rond de kerk en dan de Kerkstraat in. Nu moeten wij de straat van de oude Castro nemen en aan het licht van de Statielei oversteken rond het stadsplein. (ALTIJD file hier) Daarna de veel te smalle Fortstraat doorrijden. (Al 2x spiegel kwijtgeraakt door tegenligger die niet kan rijden) Schaf gewoon die rotte boel af.
Patrick T.
0 0
lees meer
Trekt op niks, PESTGEDRAG
Telkens wij van de kanten van Edegem komen draaien wij rond de kerk om zo de Kerkstraat in te rijden. Vervolgens steken wij de Liersesteenweg over de Drabstraat in om zo verder naar huis te rijden in de Cantecroylaan. Nu moeten we aan het ‚Äúgroen appeltje‚ÄĚ links afdraaien om zo in de lange rij te gaan aanschuiven aan het marktplein om naar huis te rijden ( wel leuk voor de mensen die daar wonen,‚Ķal die draaiende motors. Ik noem het stukje Kerkstraat √©√©nrichting maken PUUR PESTGEDRAG.
Patrick T.
0 0
lees meer
Geen eenrichtingsverkeer
Mortsel zal alleen maar vaster gaan zitten. Ik woon al 10 jaar in Mortsel, mijn Oma van 1964 en ze zouden hun beter bezighouden met het opruimen van het ' vuile Mortsel wat het geworden is ' inplaats van alles fietsstraten te maken of eenrichtingsverkeer. Zij woont in de kerkstraat en als je daar al niet meer door kan langs beide richtingen. Ik moet nooit in het centrum zijn, zo zullen er nog wel mensen zijn die het eenrichtingsverkeer niet zien zitten.
Mo V.
0 0
lees meer
Waanzin
Afblijven. Door de blokkade zal er chaos ontstaan aan het kruispunt Molen-Benedictusstraat, Stadsplein én sluipverkeer in de Vestinglaan. Gevaarlijke situatie azn de scholen én het kruispunt Liersesteenweg-Drabstraat. Wie verzint dit in godsnaam ? Waanzin ! Welke GRleden wonen in de Kerkstraat ???
Eli D.
0 1
lees meer
Handhaving
Regelmatig zie ik auto's gewoon de knip doorrijden, zolang er geen handhaving is, is heel deze opstelling een grap
Alena L.
0 0
lees meer
Mortsel-dorp hoe langer hoe meer naar de vaantjes...
De aanpassingen rond de kerk maken het - ook voor de fietser - pas gevaarlijker. Eigenlijk hebben we rond de kerk een soort van natuurlijk rond punt. Gebruik dat dan ook en laat dus ALLE verkeer in één richting rond de kerk rijden. Het zou daardoor al zeker eenvoudiger worden op de hoek aan Hoeve Liekens. De nieuwe fietsstrook in de Kerkstraat waar vroeger de blokken stonden is geen oplossing, en voor fietsers die in de Dorpstraat tegen de richting in mogen rijden is het wel echt gevaarlijk. De knip in de Kerkstraat over zo'n futiele afstand brengt alles in de war en leidt dikwijls tot nutteloos extra verkeer. Het plaatsen van de blokken middenin de parking aan het kerkhof noem ik echt cynisch. Er is in het dorp al niet veel parkeerplaats, en hierdoor is het nog erger geworden. Het meest jammer vind ik het gevoel dat door alle veranderingen de veiligheid, zeker ook voor de fietser, er helemaal niet op verbeterd is, en dat was misschien toch wel de bedoeling ... Naar mijn mening moet het huiswerk echt helemaal opnieuw gedaan worden!
Jef V.
0 1
lees meer
Graag terug normaal en veiligere opstelling
Het proefproject is voor ons als bewoners van de Kerkstraat een grote flop. We hebben meer lawaai en trilhinder door de verkeerskussens Mensen rijden vaak links om de kussens zo vlot mogelijk te nemen , waardoor als we willen overstekken we eigenlijk op zijn Brits/Australisch moeten gaan kijken, want het gevaar komt plots van de andere kant. Ook het verplicht rondrijden om aan de eigen woning te geraken is geen top ( zeker niet als dat omrijden via speelpleinen van kinderen gaat) het extra verlies van parkeerplaatsen is ook alvast geen + en wanneer men naar de andere kant van de parking wil, mag men weer omrijden. Als bewoner merk ik nauwelijks wat van minder verkeer en zeker geen verbetering que rust en veiligheid. Wil je het veiliger maken, zet dan maar trajectcontrole op de snelheid , maar maak het aub terug 2 richtingsverkeer .
Guy P.
0 0
lees meer
Fietsstraat rond de kerk en enkelrichting Wouwstraat voor fietsers.is levensgevaarlijk fietsers die richting Mortsel dorp fietsen.en zou kosten bespar
Een fietsstraat rondom de kerk van Mortsel dorp zou genoeg moeten zijn voor de verkeersveiligheid.al de rest is gewoon probleem verplaatsen.en ze zouden beter Woudstraat voor fietsers eenrichting maken richting Hove terug kunnen ze via de Rubensstraat. Want is naar mijn gedacht niet veilig kan onmogelijk 1meter afstandhouden als je met een schoolbus de Wouwstraat inrijd.van Mortsel dorp Ri hove. Deze ingreep zou veel besparingen teweeg brengen.dan nu Mvg Franky meire
franky m.
0 0
lees meer
Minder sluipverkeer, veiliger voor de kinderen
Behouden van de proefopstelling. We merken duidelijk minder sluipverkeer waardoor het veiliger is voor onze eigen kinderen (het in- en uitstappen met kinderen in de kerkstraat, het oversteken aan de school, enz.). Voor deze proefopstelling zijn mijn kinderen reeds 2x bijna aangereden tijdens het in-en uitstappen in de auto tijdens de enige Winter dat wij hier woonden. Wij zagen ons hier niet blijven wonen met jonge kinderen bij de toenmalige Situatie. Nu zie ik een evenredige verdeling tussen het autoverkeer in de Sint Benedictusstraat en de Kerkstraat tegenover voordien een duidelijk zwaartepunt in de Kerkstraat. Ook de fietsstraat rond de Sint benedictusstraat wordt positief bevonden. Het afdraaien van de Kerkstraat richting wouwstraat en het oversteken van de kinderen naar de school (tandem) kan nu veiliger. Ik kan het behouden van deze proefopstelling alleen maar toejuichen en zal zeker tegenverzoek aantekenen indien dit opnieuw ongedaan wordt gemaakt. Door de nieuwe Situatie die ontstaan is door de proefopstelling, zien wij ons hier wel blijven wonen als jong gezin met Kleine kindjes. Hopelijk kan dit een beweegreden zijn om de situatie te behouden zodat Mortsel jonge gezinnen blijft aantrekken.
Stefanie W.
0 0
lees meer
Dit is geen goed idee.
Een fietsstraat rond de kerk verlegd enkel de onveilige locaties voor fietsers.¬† Het verbod voor de Kerkstraat, cre√ęert enkel hinder voor de buurtbewoners. Er is geen mogelijkheid meer om terug in de eigen wijk te geraken, komende van Hove, Boechout, Kontich, Edemem, E19, Lint. Het sluipverkeer gaat verlegt worden langs de kleuterschool.¬† Berlijnse kussens zijn gevaarlijk, zeker in de winter. Bovendien geeft dit materiaal geluidshinder.¬†
Marjan De Roeck
0 0
lees meer
Betonnen verkeersremmers staan zeer ongelukkig geplaatst
De positionering van de betonnen verkeersremmers is zeer ongelukkig. Indien er beslist wordt om deze te behouden, zouden deze beter de straat nog wat meer versmallen. Nu is het boter, noch vis. Ik was reeds vaak getuige van automobilisten die inschatten dat ze er tegelijk in beide richtingen kunnen passeren. (meerdere keren met als gevolg dat de auto richting die richting dorp rijdt het trottoir oprijdt om een aanrijding te vermijden). Ook als je als fietser naast een andere fietser richting Sint-Benedictuskerk rijdt, stopt een auto richting Kretenburgstraat niet, maar word je als fietser net niet van de weg gereden.
Filip U.
0 0
lees meer
Ongewenst effect van verkeersremmers
Waarom komen er verkeersremmers (versmallingen)aan de kant van de zijstraten? In de andere richting kunnen ze veel sneller rijden. Waarom worden deze niet afgeremd? Het resultaat gaat zijn dat er veel meer verkeer door de Sint-Benedictusstraat zal rijden. 
Kris Otte
0 1
lees meer
Wat is het nut ?
Wat is het nut van het korte stukje waar je niet in mag ? Snelheid ? Vervuiling ? Momenteel ben je verplicht om zover om te rijden dat je er langer over doet en op die manier voor meer vervuiling zorgt. Maak de Kerkstraat opnieuw toegankelijk aub.
Sonja B.
0 0
lees meer
Dit is een goede start.
Kunnen de stroken tussen de versmallingen gebruikt worden om te ontharden met bloembakken, grasdals, bomen? 
Jan Maes
0 0
lees meer
Onlogisch éénrichtingsverkeer als basis voor een nieuwe onveilige situatie
Waarom het autoverkeer komende vanaf de kerk verbieden om de meest veilige oversteek te maken op het verderopliggende kruispunt van de Liersesteenweg? Draai de richting om.
Benedikte V.
0 0
lees meer
Eenrichtingsstraat Jacob van Artevelde
Er is momenteel héél veel sluipverkeer door de Jacob van Arteveldestraat omdat de lichten aan het stadsplein lange files vormen in de Sint Benedictusstraat. Eenrichtingsverkeer in de richting van de Sint-Benedictusstraat aub. Minder auto's door de straat en een pak veiliger voor de kleine kleuters die hier naar school gaan.
Veerle V.
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 207 bijdragen