Geef jouw suggestie over de proefopstelling in Mortsel-dorp

Fenomeen van groter probleem

Wat houdt je suggestie net in?

Het probleem van het sluipverkeer in de kerkstraat is in mijn inziens het dichtslibben van Mortsel aan het Gemeenteplein en dus een breder probleem. Veel wagens gebruiken de 'doorsteek' Molenstraat - Kerkstraat of omgekeerd. Er zijn immers niet zoveel wegen om van de kant Mechelsesteenweg (N1) door te steken naar de kant Liersesteenweg (N10) of omgekeerd, dit als je het Gemeenteplein wil vermijden, concreet alles richting en van E19. Logisch zou zijn om zeveel mogelijk verkeer langs de grotere assen te houden om de wijken te ontlasten en zoveel mogelijk sluipverkeer te beperken. De nieuwe omleiding om zwaar verkeer om te leiden van Mortsel naar Borsbeek is nog in 'in studie': https://wegenenverkeer.be/werken/nv-onderzoek-naar-nieuwe-omleidingsweg-tussen-mortsel-en-boechout Minder (zwaar) verkeer is wel minder chaos aan het Gemeenteplein ... en hoeven mensen misschien niet door te steken om het verkeer daar te omzeilen. Jammergenoeg wordt er hiermee weer door de (schaarse) open ruimte en agrarisch gebied gesneden. .. Een andere oplossing is volgens mij het terug openstellen van 2 rijvakken tussen het Gemeenteplein en het kruispunt met de Krijgsbaan. Ontdoen van die paar parkeerplaatsen die nu toch meestal leeg zijn en (breed) fietspad natuurlijk behouden. Er is dan voldoende afvloeiing van verkeer via Vredebaan en Antwerpsestraat. Alle verkeer vanuit Lier en vanuit Mechelen komen samen op één rijvak en dat vraagt in de huidige situatie om file natuurlijk...