Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

De projecten

Oxfam Wereldwinkel

Wat houdt je project net in?

Omschrijf je project in vier zinnen :

Boeren krijgen al te vaak te weinig geld voor de producten die ze telen, waardoor ze problemen hebben om hun gezin te onderhouden en hun kinderen naar school te laten gaan. Met Oxfam-Wereldwinkels willen we de boeren een leefbaar inkomen geven via een correcte prijs voor hun cacao en betaalbaar onderwijs en gezondheidszorg en de kinderarbeid bannen. We willen een voorbeeld zijn voor de andere handelaren, vooral de multinationals die vaak veel te weinig betalen aan de boeren. We willen ook dat het een voorbeeld wordt voor de boeren die andere producten telen in de hele wereld (dus ook bij ons! )

Wat is de link met Mortsel?

Het is een project van het Partnerfonds dat we als Oxfam-Wereldwinkel gekozen hebben om te steunen omdat we dit een heel belangrijk project vinden. We zullen het project en de chocolade die geproduceerd wordt extra in de aandacht zetten. Ikzelf volg het project ook op via het Partnerfonds waarvan ik lid ben en breng hierover verslag uit aan de andere leden van de groep zodat zij ook extra informatie kunnen geven aan onze klanten en sympathisanten.

Worden er in Mortsel activiteiten georganiseerd om het project meer bekendheid te geven?

We stellen het Bite to Fightproject centraal tijdens de Week van de Fair Trade begin oktober. Verder verkopen we de chocolade die verkocht wordt volgens het principe van het leefbaar inkomen. Immers een correcte prijs geven aan de cacaoboeren is maar zinvol als hun cacao ook verkocht wordt. De chocolade die ervan gemaakt wordt, is overigens Belgische chocolade, gemaakt in België.

Wanneer zijn jullie gestart? Hoe lang loopt het project al?

Oxfam-Wereldwinkel Mortsel is gestart in 1985. Het project loopt sinds 2020. Bedoeling is dat na 5 jaar de boeren op duurzame manier een leefbaar inkomen kunnen verwerven. Daarvoor zijn opleidingen nodig om bv. alternatieve teelten te hebben zodat de boeren niet volledig afhankelijk zijn van de cacao-oogst (wat bij een slecht jaar…), maar moeten ook hun kosten gedrukt worden door meer samenwerking, betaalbaar onderwijs en betaalbare gezondheidszorg.

Hoe was de situatie toen jullie startten?

Ondanks het werk van de boeren leed het gezin geregeld honger en hadden veel boeren zin om ermee op te houden en in de stad werk te gaan zoeken om het gezin verder te kunnen onderhouden. Dit lukte vaak niet, maar de boeren hadden toen wel alles dat ze hadden verkocht, zodat ze niet terug konden. De kennis van efficiënter cacao telen was er ook niet en er was ook geen alternatief inkomen als de cacao-oogst mislukte. Kinderarbeid was voor vele boeren de enige manier om hun kosten te drukken.

Van welke realisatie ben jij doorheen de jaren het meeste fier?

We zijn fier op het kunnen realiseren van een betere toekomst voor de boeren door samen met hen te zorgen voor duurzame, structurele verbeteringen van hun situatie, ook al is onze bijdrage soms maar beperkt.

Welk moment is jouw het meeste bijgebleven doorheen de jaren?

Het bezoek van Oscar Kubisibwa, voorzitter van RAEK, boerenorganisatie van onze Kivu-koffie, aan onze winkel naar aanleiding van de subsidie-aanvraag voor o.a. wastafels bij de Stad Mortsel.

Wat willen jullie zeker nog realiseren?

We willen samen met alle Oxfam-Wereldwinkels verdere stappen zetten om de bevolking te laten beseffen dat ‘eerlijke handel’ een bijdrage kan leveren in de wereldvrede en hierdoor de multinationals die enkel winst voor ogen hebben onder druk zetten ook aan ‘eerlijke handel’ te doen.

Wat is de website van het project?

kijk hier op de website van Oxfam wereldwinkel Mortsel

0
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet u eerst registreren/aanmelden.

Aanmelden

Reacties