Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Ontdek de genomineerden

Willekeurig
Populair
Recent

M-top!

Voetbal damesploegen van Cantincrode
De afdeling damesvoetbal op Cantincrode bestaat dit jaar 20 jaar. Niet evident om toen met een dames elftal te starten in een sport gedomineerd door mannen. Zowel bij Cantincrode als bij het toenmalige KVV was dit nieuw. Trui, de echtgenote van een speler bij Cantincrode stelde me destijds de vraag of ze met damesvoetbal mocht starten en zo geschiede: de start was gegeven. We waren dan ook de eerste damesploeg op Mortsels grondgebied. Er moesten wel wat problemen opgelost worden zoals: waar trainen en wanneer, welke cabines etc. Speelster kwamen vooral uit de Mortselse scouts groepen en daarom was het speeluur 12.30uur zodat de speelsters nog juist op tijd waren na hun scouts activiteit. Tijdens de eerste jaren werd er niet competitief gespeeld en moest de thuisploeg zelf nog een scheidsrechter aanbrengen. Na op en af qua aantallen hebben we nu 2 teams en een totaal van 50 speelsters. Trainers werden door de speelsters zelf aangebracht en gelukkig was daar geen groot verloop bij deze. Hier even een opsomming van de trainers, allen vrijwilligers zonder vergoeding Trui, Michel, Farid, Jan G, Kristof en dan nu de huidige Seppe, Max en Stef. Na verloop van tijd kreeg dan toch het damesvoetbal zijn verdiende plaats en kunnen de supporters genieten van mooi en gracieus voetbal, waarin het recreatieve en de amicale sfeer nog altijd de bovenhand heeft. Dit en het feit dat dit zeker de emancipatie van de dames in het voetbal heeft geholpen, verdient zeker een nominatie Jan VL
Jan V.
2 0
lees meer
Ontdek ze allemaal

Overzicht van de genomineerden

18-02-2022

categorie genomineerde aantal stemmen M-TOP Mortsel Volley Antwerpen 224   Scouts 32/48 171   VC Mortsel Oude God 160   Scouts 60e 102   Satori Kwai 76   Voetbal dames Cantincrode 36   Five Elements Shaolin Kempo 29   Flipper Mortsel 27   Art To Move 5 Totaal 9 830 Meer Dan In de Buurt vzw 39   Mozaîek 20   Genootschap Cantecroy 16   Art To Move 9 Totaal 4 84 M-DOD In de buurt vzw 43 M-Krak Kevin Kennis 215   Fee Huysmans 127   Len Bruers 124   Ward Appels 89   Ard Verelst 83   Tachina Peeters 46   Dries Ponnet 41 Totaal 7 725 M/V Serge Appels 358   Lise Sierens 333   John Beeckmans 94   Rita van In De Buurt 44   Alain Van Koeveringe 41   Els Roels 24 Totaal 6 894 Algemeen 27 2578

Nog even de categorieën op een rijtje!

30-11-2021

Verenigingen kunnen zichzelf, elkaar, hun leden of vrijwilligers nomineren voor 5 categorieën:  M-top Welke vereniging van Mortsel onderscheidde zich in het jaar 2021, op alle gebied, van alle anderen. Wie was de tofste, de beste, de standvastigste, … kortom dé vereniging of socio-culturele organisatie van 2021. Meer dan Deze titel is voor de vereniging of organisatie die de eigen grenzen losliet en zichzelf oversteeg. Ze reikte de hand uit naar de maatschappij en trad buiten de eigen werking. Ze zorgde voor verbondenheid en toonden maatschappelijk engagement. Mensen werden hierdoor bij elkaar gebracht. M-DOD DOD, dat zijn Duurzame OntwikkelingsDoelstellingen. M-DOD is dus voor de vereniging die zich in Mortsel onderscheidde van de andere verenigingen door voluit in te zetten op duurzaamheid. Dit jaar stonden 3 doelstellingen centraal : DOD 10: ongelijkheid verminderen DOD 12: verantwoorde consumptie en productie (Fairtrade, lokaal...) DOD 13: klimaatacties (en afval vermijden, andere klimaatacties ...) M-krak Iedereen is gelijk, maar eentje sprong er toch uit. Wie behaalde een sport- of cultuurprijs waarmee hij of zij zich vereeuwigde in het collectief geheugen van de club of vereniging, en ver daarbuiten. Welk talent werd in 2021 ontdekt en staat te trappelen om hiermee de komende jaren de wereld te verbazen. Alle Mortselaars mogen genomineerd worden in deze categorie, ook als ze actief zijn in een vereniging buiten Mortsel!  M/V Geen enkele vereniging overleeft zonder tomeloze inzet van de mensen achter de schermen. Tijd om hen uit de coulissen te halen en ze te bedanken. Wie is met andere woorden jullie steun en toevertrouwen. Wie doet de was, draagt zorg voor materialen, draagt nieuwsbrieven rond en biedt daarnaast nog hulp op de meest uiteenlopende gebieden en dat allemaal geheel vrijwillig? Vooraleer je aan de slag gaat om jouw nominaties voor te dragen, willen we je nog even dit zeggen Zeg steeds waarom je een vereniging nomineert voor een categorie. Dat hoeft geen drie pagina’s lange motivatiebrief te zijn, gewoon een woordje uitleg. Misschien kennen we de vereniging die jij voordraagt minder goed. Argumenteer dus duidelijk waarom deze vereniging de nominatie verdient. Niet alleen leden van verenigingen nomineren. Ook als burger die geen lid is van een vereniging, kan je verenigingen nomineren.Niet alleen leden van verenigingen stemmen. Ook als burger kan je een stem uitbrengen. De categorieën zijn nieuw. De eerste drie betreffen de vereniging of organisatie als geheel, de twee laatste richten zich tot individuen. SPELREGELS VOOR HET STEMMEN Je mag 1 stem uitbrengen per genomineerde en je mag op maximaal 3 genomineerden per categorie stemmen. Je kan dus in totaal 15 stemmen uitbrengen, verdeeld over de 5 categorieën. Tot 31 januari mag er gestemd worden.

Nomineer jouw M-top/Meer dan.../M-DOD/M-krak of M/V nu!

27-10-2021

De kampioenenviering wordt de M’ies ! Elk jaar worden de sportkampioenen van Mortsel gehuldigd in onze schouwburg, op basis van hun prestaties van het voorbije jaar. Vanaf 2021 gaan we een stapje verder en willen we meer dan alleen de sportkampioenen in de kijker zetten. De verenigingen zijn immers het kloppend hart van onze stad en we willen jullie inzet op verschillende vlakken bekendmaken en belonen. En wie er dan wint? Dat beslissen de burgers, jullie leden, jullie sympathisanten… Alle verenigingen en socioculturele organisaties uit Mortsel kunnen zichzelf, bepaalde leden of vrijwilligers nomineren. De verenigingen doen dit dus hier zelf en beslissen zelf in welke categorieën ze meedoen. Je moet je dus niet beperken tot 1 categorie!

Meer nieuws & activiteiten

Bekijk de nominaties

Nomineer een kandidaat voor één van de categorieën

Bekijk de nominaties!

M'ies Mortsel

Samen zetten we onze verenigingen in de kijker!

06/12/2021-30/01/2022

Verenigingen nomineren zichzelf, één van hun leden of vrijwilligers voor één of meerdere categorieën

16/12/2021 - 31/01/2022

Stemmen! Burgers kunnen ook verenigingen nomineren als dit nog niet is gebeurd.

18/02/2022

bekendmaking winnaars