Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Wat is het project Mortsel-dorp?

mortsel dorp plan

 

In Mortsel-dorp zijn er al lange tijd heel wat bezorgdheden over het sluipverkeer. In de buurt ligt basisschool De Tandem waardoor heel wat kinderen tijdens de spitsuren onderweg zijn, maar ook leerlingen van andere scholen doorkruisen de buurt op weg naar school. Tijd om het verkeer in kaart te brengen en op zoek te gaan naar een veilige oplossing!

 Welke concrete ingrepen?

Na een verkeerstelling in oktober 2021, komt er een tijdelijke proefopstelling in Mortsel-dorp om het vele sluipverkeer te weren en de leefbaarheid te verhogen:

  • Kerkstraat wordt enkelrichting in de richting van Mortsel-dorp in het stuk tussen de Borsbeeksebinnenweg en de Lepelstraat. Komende vanuit de Lepelstraat kan je de Kerkstraat niet meer inrijden.
  • wegversmallingen en Berlijnse kussens (snelheidsremmende verkeerskussens) zorgen voor trager verkeer in Kerkstraat.
  • Invoeren van fietsstraat rondom de Sint-Benedictuskerk, waar er meer ruimte komt voor het verkeer omdat de gekleurde blokjes worden weggenomen.
  • wegversmallingen zorgen ook in de Sint-Benedictusstraat, Van Dijckstraat en Mortselveldenlaan voor trager verkeer. Een extra parkeerstrook in de Christus Koninglaan zal een vertragend effect hebben als er auto’s geparkeerd staan.

 

Wanneer?

Deze proefopstelling loopt van november 2021 tot april 2022 en zal voor een tijdelijke verschuiving van het verkeer zorgen. Ook tijdens de proefopstelling gebeurt er een verkeerstelling. Nadien wordt de situatie geëvalueerd en kan er bijgestuurd worden.

 Wat vind jij van de proefopstelling?

Op www.mortselbestuift.be verzamelen we al jouw ervaringen met de proefopstelling. Heb je opmerkingen, suggesties? Laat het ons hier weten!

De bedoeling van het platform is om alle bevindingen te verzamelen. Deze worden gebundeld en samen met de verkeerstellingen meegenomen in de evaluatie van het geheel.