Hoe werkt het

Elk jaar worden er zitbanken en picknickbanken geplaatst en vervangen op het hele grondgebied van Mortsel. Deze banken zijn er voor de inwoners, verenigingen en handelaars van onze stad. Maar deze banken zijn ook vàn de inwoners, verenigingen en handelaars.

De zorg voor deze rustpunten is een gedeelde zorg. Alle inwoners, verenigingen en handelaars kunnen zich aanmelden als peter of meter van één van de 16 geselecteerde zitbanken. Op deze banken komt een boodschap en de naam van de peter of meter. De adoptanten nemen het engagement op om de bank als ontmoetingsplek te beschouwen en bijgevolg activiteiten te organiseren rond de bank die verbindend werken.

Om een aanvraag te kunnen doen om een bepaalde bank te adopteren, moet je als persoon of groep een band hebben met Mortsel én een motivatie geven waarom je deze bank wil adopteren. Dit betekent niet dat de bank voorbehouden is voor jou, wel dat je een eigen boodschap en jouw naam aan de bank verbindt, en hier actief een ontmoetingsplek tracht van te maken. 

Een bank kiezen en aanvraag tot adoptie doen, kan je vanaf 5 oktober 2021 hier. We verwachten alle aanvragen voor 5 december 2021. Bij meerdere adoptieaanvragen voor eenzelfde bank gebeurt een selectie op basis van de motivatie. De andere personen met een adoptieaanvraag voor deze bank worden hiervan ook op de hoogte gebracht.

Wanneer je de bank vervolgens adopteert, ga je akkoord met de publicatie van de adoptietekst.

Voor je een aanvraag indient, lees je best even de spelregels na.