Meer dan!

Genootschap Cantecroy

Waarom wil je die persoon/ vereniging nomineren?

Genootschap Cantecroy werd door een jury verkozen tot één der vijf genomineerden voor de prestigieuze ERFGOEDPRIJS 2021 van de Provincie Antwerpen. De provincie Antwerpen draagt zorg voor het erfgoed in onze provincie. We stimuleren anderen graag om hetzelfde te doen, bijvoorbeeld met de jaarlijkse Erfgoedprijs. Het provinciebestuur focust haar werking op het Onroerend Erfgoed. Met de Erfgoedprijs bekronen we projecten en initiatieven die monumenten, landschappen, archeologie, rijdend, rollend vliegend en/of varend erfgoed in de provincie Antwerpen als onderwerp hebben. Het provinciebestuur focust haar werking op het Onroerend Erfgoed. Met de Erfgoedprijs bekronen we projecten en initiatieven die monumenten, landschappen, archeologie, rijdend, rollend vliegend en/of varend erfgoed in de provincie Antwerpen als onderwerp hebben.

Wat is de naam van de vereniging?

Genootschap Cantecroy