Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Geef jouw mening

Innovatieve oplossing

Wat houdt je mening juist in?

De borden zijn een innovatieve oplossing voor het sluipverkeer in de Mortselveldenlaan en de Christus Koninglaan. De straten slikken tijdens de spitsuren enorm veel verkeer, waardoor er vanaf 16u tot 19u een ophoping van auto's ontstaat die een file veroorzaken. De straten zijn niet gemaakt voor deze hoeveelheid auto's en dit creëert dus file. Ondanks de borden nog zeker niet door iedereen gevolgd worden, is het verschil zichtbaar. Het sluipverkeer in de Christus Koninglaan en de Mortselveldenlaan is sterk gereduceerd en er is zo goed als geen file meer. De borden hebben dus echt wel hun werking. Waarom ik een voorstander ben van deze borden, is omdat ze juist dynamisch zijn. Zo kan iedereen het stadscentrum in het weekend vlot bereiken. Deze borden beperken het sluipverkeer tijdens de spitsuren in de week en dit is waar ze bedoeld voor waren. Een extra voordeel dat deze borden daarbovenop bieden, is dat deze borden het veel veiliger maken voor de fietser om over te steken naar de Floralaan en omgekeerd. Ervoor was het eigenlijk telkens gevaarlijk om over te steken. Nu is het oversteken veel vlotter en veiliger. De dynamische borden (vooral die van Christus Koninglaan naar het stadcentrum, aangezien het meeste sluipverkeer in deze richting rijdt) zijn voor mij een blijver door de hierboven opgesomde redenen. Een Innovatieve oplossing voor een aanslepend probleem. Een enige opmerking die ik wel heb, is dat niet iedereen er zich aan houdt. Dit zou nog beter kunnen.
1
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet u eerst registreren/aanmelden.

Aanmelden

Reacties

Het verkeer dat niet meer in de Christus Koninglaan staat, staat nu in de Sint Beneductusstraat, de Prins Leopoldlei, Molenstraat en Pieter Reypenslei. Is dat een verbetering? En wat dat "enorm verkeer" betreft tijdens de spits: de ons voorliggende telling van voor de KNIP werd de drempel van 200 voertuigen per uur (maatstaf voor woonwijk) nooit bereikt. De keuze voor de KNIP lijkt gestoeld op dubieuze gegevens. Zolang de hoofdassen onvoldoende doorstromen moeten de KNIP Floralaan en Kerkstraat worden teruggedraaid om het verkeer beter te spreiden. Helaas is de capaciteit van de hoofdwegen drastisch teruggeschroefd jaren geleden zodat nu het wegennet tijdens de spits overal vastloop. En dat zal nog wel even zo blijven...
De meerderheid van de bewoners spreken zich uit tegen de knip omdat ze er veel meer nadelen dan voordelen van ondervinden. De invoering gebeurde zonder overleg, zonder alternatief, op vraag van enkelen, zo blijkt uit de reacties hier en op de sociale media. Er zijn andere oplossingen mogelijk, die de burgers niet opsluiten in hun wijk.