Geef jouw suggestie over de proefopstelling in Mortsel-dorp

Eénrichtingsverkeer in Kerkstraat is het verleggen van sluipverkeer met weinig impact op veiligheid

Wat houdt je suggestie net in?

Door het aanpassen naar éénrichting in de Kerkstraat zal er meer sluipverkeer in de omliggende WOONwijken zijn. Hetzij langs mayerlei, van Dijckstraat of elf-julistraat, straten niet voorzien op verhoogde trafiek. Het nut van deze aanpassing is niet helemaal duidelijk… wie van de kerk naar de Liersesteenweg wil kan via de elf-julistraat nog steeds naar de Kerkstraat