Geef jouw suggestie over de proefopstelling in Mortsel-dorp

75% geslaagd

Wat houdt je suggestie net in?

Het project is in mijn mening geslaagd, al is dat niet op alle vlakken. De snelheidskussens en de wegversmallingen zijn goed om de snelheid van het verkeer regelen. Ook de nieuwe fietsituatie rond de kerk is naar mijn mening een vooruitgang omdat de (voordien) gevaarlijke fietsers nu ook geleid worden rond de kerk en het voor de wagens duidelijker is dat er ook fietsers gebruik maken van de baan. Het enkelrichting stuk in de kerkstraat was dan eerder niet geslaagd voor mij. De kussens en blokken op de weg remmen het verkeer voldoende af. Doordat het niet mogelijk is om in die richting de kerkstraat in te rijden moeten buurtbewoners zoals mezelf omrijden via ofwel de buurt van de 11 julistraat (waar kinderen soms op straat spelen) ofwel het stadsplein waar het vaak al druk genoeg is om naar de Carrefour of de Colruyt te gaan wat de best bereikbare supermarkten zijn in de buurt.