Skip to main content
home-page
home-page
Ontdek het thema

Suggesties fase 1

Dit is geen goed idee.

Wat houdt je suggestie net in?

Een fietsstraat rond de kerk verlegd enkel de onveilige locaties voor fietsers. 

Het verbod voor de Kerkstraat, creëert enkel hinder voor de buurtbewoners. Er is geen mogelijkheid meer om terug in de eigen wijk te geraken, komende van Hove, Boechout, Kontich, Edemem, E19, Lint. Het sluipverkeer gaat verlegt worden langs de kleuterschool. 

Berlijnse kussens zijn gevaarlijk, zeker in de winter. Bovendien geeft dit materiaal geluidshinder.