Geef jouw suggestie over de proefopstelling in Mortsel-dorp

Sluipverkeer door proefopstelling

Wat houdt je suggestie net in?

Ik vrees dat de hardleerse chauffeurs gebruik zullen maken van de buurt gelegen tussen de Liersesteenweg en de achterzijde van de school om zijn weg (komende uit de Molenstraat naar de Liersesteenweg en de Drabstraat) verder te zetten. De oplossing zit in enkel richting maken van de aansluitende straten met de Liersesteenweg. Het verkeer komende van de Liersesteenweg kan wel inrijden via Vestinglaan, de Meerminne en de Hollandse Tuin. Zo beveiligd men de achterzijde van de school. Mvg