Geef jouw suggestie over de proefopstelling in Mortsel-dorp

Fietspaden, veiligheid en plaatselijk verkeer

Wat houdt je suggestie net in?

-Maak een versmalling voor auto’s waar éénrichtingsstraaat komt (Lepelstraat-Kerkstraat) zodat er maar één auto door kan. -plaats verkeersborden “geen doorgaan met uitzondering plaatselijk verkeer” op kruispunten Sint-Benedictusstraat met Elf-julistraat, Vestinglaan en Jacob Van Arteveldestraat. -duidelijke wegmarkeringen en rode fietspaden in fietsstraat rond kerk en naburige fietsstraten. (Zie bijlage). -kruispunten Molenstraat-Sint-Benedictusstraat en overgang fietspad Kerkstraat naar Kerkstraat en Lepelstraat veiliger maken voor fietsers door duidelijke wegmarkeringen voor auto’s en fietsers.