Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

klimaatbestendige wijken/woningen

klimaatneutrale - en bestendige wijken

Een gezellige wijk, met alle voorzieningen op wandel of fietsafstand. Met leefstraten, energieneutrale huizen, bomen, speeltuinen, groendaken, gemeenschappelijke tuinen, ruime voetpaden en weinig voorbijrazende wagens. Dat is een fijne plek om te wonen én bovendien ook klimaatneutraal. Daarvoor zijn inspanningen nodig in, onder andere, ruimtelijke ordening en renovaties.

We gebruiken de komende jaren best minder fossiele brandstoffen zoals aardgas en stookolie en meer hernieuwbare energie.

Hoe lossen we dit op? Bestaat er wel zoiets als een kant-en-klare oplossing? Want isoleren en renoveren, dat kost geld. Of verdien je dat op termijn terug? Moet geld per se een drempel zijn?

Samen weten en bereiken we meer dan alleen. Misschien heb jij wel dé oplossing? Geef vanaf 18 september jouw voorstel en geef aan wat je op welke niveaus verwacht:

 • Individu: Hoe kan jij nog meer energie besparen in je woning?
  • Kan je verwarmen zonder aardgas of stookolie ?
  • Is er nog plaats voor zonnepanelen, boiler, ..? 
  • andere ideën die kunnen helpen? 

Wat zijn de obstakels die je tegenkomt? Welke stappen zijn er nodig om dit te realiseren?

 • Wijk: Wat kan je samen doen?
  • Samen met andere bewoners uit de buurt isoleren onder begeleiding?
  • Investeren in gemeenschappelijke zonnepanelen
  • Aansluiten op een warmtenet
  • andere ideeën?

Wat zou je wel en niet doen? Wat zijn voorwaarden? 

 • Gemeente: Wat verwacht je van Stad Mortsel hierin? Volstaat het om het goede voorbeeld te geven bij de stadsgebouwen? De openbare verlichting energiezuinig maken, premies en advies geven aan de bevolking of verwacht je andere acties? Welke acties zou je nog graag zien en wat is volgens jou daarin prioritair?

Samen met jou werken we samen aan haalbare acties rond klimaatbestendige wijken en woningen. De werkgroep komt samen op volgende momenten:

 • 9 maart 2022
 • 16 maart 2022

telkens van 19.00 tot 21.00 uur. 

Op 30 maart 2022 koppelen we feestelijk terug met beide werkgroepen en stellen we de resultaten voor. 

Heb jij nu al een idee? Heb je een actie waarmee je nu al aan de slag kan of bent? Deel het hier: 

https://mortselbestuift.be/atmosfeermakers/topics

Deel op facebook
Deel op twitter