Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Groen/blauwe netwerken

Groenblauwe netwerken van open ruimte tot kern

In de toekomst heeft elke inwoner een bos of natuurgebied op wandelafstand zodat bij hevige regenbuien het overtollige regenwater wordt opgevangen. Overstroomde straten behoren tot het verleden vermits regenwater langzaam kan infiltreren in de grond en zo de grondwaterlagen aanvult.

Zo hebben we ook in droge periodes voldoende water ter beschikking. Tijdens hittegolven zoeken we verkoeling in het bos of park. De bomen zuiveren de lucht en bieden tegelijkertijd verkoeling.

Groenblauwe netwerken zijn natuurgebieden, graslanden, bossen, bomenrijen, buurtparkjes, volkstuintjes, waterpartijen, rivieren, etc. die met elkaar verbonden worden waardoor water voldoende kan infiltreren en worden opgeslagen. Tegelijkertijd bieden ze verkoeling en filteren ze de nodige CO2 in de lucht.

Door groenblauwe netwerken kan de open ruimte dus functioneren als een belangrijke klimaatbuffer voor de bebouwde ruimte. Daarom hebben we nood aan een bouwshift zodat de open ruimte maximaal bewaard blijft.

Waar verharding is, is geen plaats meer voor groen en biodiversiteit.

De oplossing ligt voor de hand: minder verharding en meer ruimte voor water en groen, maar hoe gaan we dat de komende jaren in Mortsel realiseren?

Geef vanaf 18 september jouw voorstel en geef aan wat je op welke niveaus verwacht: individu (wat kan JIJ doen), wijken (wat kan er in de wijk ondernomen worden) en lokaal bestuur Mortsel (wat kan de stad zelf doen). 

 • Individu: wat heb jij nodig om hiermee aan de slag te gaan? Wat zijn jouw ideeën om bijvoorbeeld..
  • je oprit te ontharden
  • geveltuin aan te leggen
  • terras te ontharden
  • groendak te plaatsen
  • regenwater te hergebruiken
  • andere?

Heb jij goede, creatieve, vernieuwende ideeën? Wil jij bijvoorbeeld je gazon hervormen tot een diverse ecologische bloemenpracht? Of droom je al lang van een boom? Of        installeer jij binnenkort een tapkraan op je regenbuis om regenwater te gebruiken? En welke mogelijke obstakels ondervind je daarin? Welke stappen zijn er nodig om jouw idee te realiseren? 

 • Wijk: waar zie jij in je straat of wijk mogelijkheden om te ontharden en meer ruimte te maken voor water en groen? Hoe zou jij het aanpakken?
  • samen de handen in elkaar slaan voor groepsaankopen?
  • Samen een pleintje onderhouden? 
  • Andere?

Welke mogelijkheden of ideeën heb jij om samen met je buren aan de slag te gaan?

 • Gemeente: wat kan het lokaal bestuur Mortsel doen om te ontharden en plaats te maken voor water en groen?
  • Welke acties verwacht je van de Stad 
  • Welke voorstellen heb je zelf?
  • Wat is volgens jou prioritair? 

 

Samen met jou werken we graag aan concrete acties rond het thema groen/blauwe netwerken. De werkgroep plannen we op de volgende dagen: 

 • 9 maart 2022
 • 16 maart 2022

Telkens van 19.00 tot 21.00 uur 

Op 30 maart 2022 koppelen we feestelijk terug met beide werkgroepen en stellen we de resultaten voor. 

Heb jij nu al een idee? Heb je een actie waarmee je nu al aan de slag kan of bent? Deel het hier: 

https://mortselbestuift.be/atmosfeermakers/topics

Deel op facebook
Deel op twitter