home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

De projecten

Schools for Malawi: project Kleuterscholen project DAPP Chilangoma (Malawi, ruraal gebied nabij Blantyre, TA Kuntaja regio)

Wat houdt je project net in?

Omschrijf je project in vier zinnen

Met Schools for Malawi vzw, ondersteunen we 17 kleuterschooltjes in ruraal gebied in de regio TA Kuntaja, nabij Blantyre, Malawi. Via de kleuterschooltjes bereiken we iets meer dan 800 kleuters, 59 kleuterjuffen en werken we samen met 20 dorpsgemeenschappen. We trachten de schooltjes te ondersteunen met de verbetering van hun infrastructuur, de verdere uitbouw van de schoolmoestuinen, opleiding van de kleuterjuffen en allerhande school -en spelmateriaal.

Wat is de link met Mortsel?

Schools for Malawi vzw is een erkende Mortselse vereniging en sinds de oprichting in 2017, actief in de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) van Mortsel, nu de Mondiale Raad Mortsel. Twee van de stichtende leden zijn zelf ook al jaren actief of actief geweest in het Mortselse verenigingsleven.

Worden er in Mortsel activiteiten georganiseerd om het project meer bekendheid te geven?

In het voorjaar organiseren we jaarlijks een quiz avond in zaal ’t Parkske, de volgende editie zal doorgaan op zaterdag 30 april.

In het najaar combineren we een info avond met een lekkere maaltijd. Dit jaar serveren we spaghetti  a volonté op zaterdag 27 november in ‘t Parkske.

Elk jaar werken we mee aan het Mortsel Mundo Café op de jaarmarkt.

In juni 2019 hebben we een benefit optreden met het koor Hei Pasoep georganiseerd in het Mark Liebrecht centrum, na de doortocht van de cycloon Idaï. Naast Mozambique en Zimbabwe, werd ook Malawi zwaar getroffen door de tropische storm.

Wanneer zijn jullie gestart? Hoe lang loopt het project al?

Schools for Malawi is een jonge vzw, opgericht in juni 2017. Van mei 2016 tot november 2016, heeft onze voorzitter als vrijwilliger gewerkt in het kleuterscholen project Chilangoma in Malawi. Terug in België, wilde onze voorzitter dit project blijvend en structureel ondersteunen. Dit heeft dan vrij snel geleid tot de oprichting van Schools for Malawi vzw en onze aanmelding bij het 4de pijler steunpunt en de GROS Mortsel.

Hoe was de situatie toen jullie startten?

Een groot deel van de infrastructuur van de schooltjes was in erbarmelijke staat, er was haast geen school meubilair en het ontbrak de schooltjes vaak aan school -en spelmateriaal. De schooltjes hadden niet de middelen om hun eigen groenten te telen.

In de voorbije jaren hebben we alle schooltjes gerenoveerd of volledig heropgebouwd en heeft elk school gebouwtje een eigen toilet, keukengebouw en speeltuin. De schooltjes hebben nu elk hun eigen moestuin, die we komend jaar verder willen uitbouwen. In enkele schooltjes zijn we gestart met een varkensproject.

Van welke realisatie ben jij doorheen de jaren het meeste fier?

Na de doortocht van cycloon Idaï in maart 2019, bleef er van het kleuterschooltje Favour in het dorp Chathamanga, niets meer over. Dankzij het doorzettingsvermogen en de samenhorigheid van de dorpsgemeenschap, zaten de kleuters van het dorp al na 6 maanden in een nieuw schooltje. Favour kreeg ook een nieuw keukengebouwtje, toilet en speeltuin voor de kinderen. Ondanks de zeer armoedige leefomstandigheden, als gemeenschap je schouders onder zo’n project zetten is allesbehalve vanzelfsprekend. Hier mag heel het dorp met recht en rede fier op zijn. De glimlach en de trots in de ogen van de mensen, als ze zien wat ze samen hebben gerealiseerd, is het mooiste wat er is.

Welk moment is jouw het meeste bij gebleven doorheen de jaren?

Tijdens mijn eerste verblijf in Malawi, was ik op een dag met de fiets onderweg naar één van de schooltjes. Hier in België lopen we elkaar vaak gewoon voorbij, maar in Malawi hoor je telkens “Muli Bwanji” als men elkaar voorbij gaat. Ik had natuurlijk al goed geoefend op de vaste repliek “ndili bwino kaya inu”.

Toen ik een oud vrouwtje zag komen aanwandelen, was ik al druk aan het oefenen op mijn repliek. Het oude vrouwtje zag een “azungu” ploeteren op zijn fiets op de zandweg voor haar. Ze stapte van de zandweg de goot in, knielde, trok de muts van haar hoofd en boog haar hoofd. De azungu was zo perplex, in zijn hoofd de repliek nog aan het oefenen en fietste sprakeloos voorbij.

Dit moment heeft mij erg aangegrepen en doet het nog steeds als ik er aan terug denk. Deze ervaring heeft mij bewuster gemaakt in mijn handelen en omgang met de dorpsgemeenschappen. Met Schools for Malawi zullen we steeds een gelijkwaardig partnerschap met wederzijds respect nastreven met een centrale rol voor de lokale gemeenschap.

 

Wat willen jullie zeker nog realiseren?

De meeste dorpen zijn ver verwijderd van een medische post en de meeste kleuters krijgen weinig tot geen medische hulp.  Zelfs in het jaar 2021, overlijden er elk jaar nog 3 kleuters aan malaria of acute diarree per kleuterschool. In de komende jaren zouden we dan ook graag, een roterende medische post willen organiseren tussen de verschillende kleuterscholen. Een medische post die in eerste instantie de nodige medische begeleiding en zorg kan geven aan pasgeborenen en kleine kinderen.

Wat is de website van het project?

Kijk hier naar de website van Schools for Malawi

Laad eventueel een afbeelding op om het project kracht bij te zetten

0
Log in om te reageren

Om een reactie te kunnen plaatsen moet u eerst registreren/aanmelden.

Aanmelden

Reacties