Mondiale Raad

De mondiale raad is een advies- en overlegorgaan, dat op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur advies uitbrengt over mondiaal beleid en ontwikkelingssamenwerking. De Mondiale Raad maakt deel uit van de clusterraad Welzijn & Beleven.

De mondiale raad verzamelt mensen en verenigingen die zich engageren om in Mortsel de problematiek van de Noord-Zuid-verhoudingen levendig te houden, door sensibilisatie en solidariteitsacties. Daarvoor werken ze samen en ondersteunen ze elkaar. Ze vormen ook een brug van overleg met de stad.

Meer info? www.mortsel.be/mondialeraad