Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Evaluatie proefopstelling

De tijd is aangebroken om te evalueren. Dat wil zeggen dat het studiebureau nieuwe verkeerstellingen deed om te bekijken hoe het verkeer is verschoven, en deze zal vergelijken met de andere tellingen die reeds gebeurden. Sinds de aanvang van het proefproject kreeg iedereen ook de kans om hun mening te formuleren op www.mortselbestuift.be. Jullie deden dat ook massaal, waarvoor dank! Dat wil zeggen dat het studiebureau nu eerst een heleboel – soms tegenstrijdige – meningen en informatie samenbrengt en adviezen zal uitbrengen over aanpassingen van het proefproject, waarna wij als lokaal bestuur uiteindelijk zullen beslissen of dit proefproject wordt verdergezet, aangepast, of stopgezet. Dat wil zeggen dat alle opties nog openstaan momenteel: een herstel van de oude situatie, het permanent maken van de nieuwe situatie, maar ook bijvoorbeeld om slechts delen van de opstelling te behouden, of nieuwe alternatieven in te voeren.

De analyse van al deze data vond plaats in de maanden juni - augustus. Op basis van deze analyses worden de verschillende opties bekeken om tenslotte tot een beslissing te komen rond de definitieve opstelling. Tot op dat moment, blijft de huidige proefopstelling ongewijzigd. Nu de proefopstelling wijzigen, om ze na twee maanden misschien weer te wijzigen aan het einde van de evaluatie, zorgt immers voor veel verkeersonduidelijkheid. Dat willen we vermijden.

Deel op facebook Deel op twitter [MISSING STATIC] entries_show_cta_can_share_insta