Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Resultaten overleg wijkbewoners

09-12-2022

In Mortsel-dorp werd een jaar geleden een proefopstelling ingevoerd om te bekijken of dit het veiligheidsprobleem in de wijk zou kunnen oplossen.Naar aanleiding daarvan werd ook de verkeerssituatie in deze straten onder de loep genomen. Snelheid en intensiteit van het verkeer zijn daarbij aandachtspunten.Dankzij verkeerstellingen hebben we recente cijfers. We gingen ondertussen ook aan de slag om te bekijken of er mogelijke oplossingen zijn voor de intensiteit  en meteen ook de snelheid van de wagens die door de straten rijden.Deze opties bespraken we met de wijkbewoners op 8 december 2022. Je vindt alle informatie hier.

Evaluatie proefopstelling

10-10-2022

De tijd is aangebroken om te evalueren. Dat wil zeggen dat het studiebureau nieuwe verkeerstellingen deed om te bekijken hoe het verkeer is verschoven, en deze zal vergelijken met de andere tellingen die reeds gebeurden. Sinds de aanvang van het proefproject kreeg iedereen ook de kans om hun mening te formuleren op www.mortselbestuift.be. Jullie deden dat ook massaal, waarvoor dank! Dat wil zeggen dat het studiebureau nu eerst een heleboel – soms tegenstrijdige – meningen en informatie samenbrengt en adviezen zal uitbrengen over aanpassingen van het proefproject, waarna wij als lokaal bestuur uiteindelijk zullen beslissen of dit proefproject wordt verdergezet, aangepast, of stopgezet. Dat wil zeggen dat alle opties nog openstaan momenteel: een herstel van de oude situatie, het permanent maken van de nieuwe situatie, maar ook bijvoorbeeld om slechts delen van de opstelling te behouden, of nieuwe alternatieven in te voeren. De analyse van al deze data vond plaats in de maanden juni - augustus. Op basis van deze analyses worden de verschillende opties bekeken om tenslotte tot een beslissing te komen rond de definitieve opstelling. Tot op dat moment, blijft de huidige proefopstelling ongewijzigd. Nu de proefopstelling wijzigen, om ze na twee maanden misschien weer te wijzigen aan het einde van de evaluatie, zorgt immers voor veel verkeersonduidelijkheid. Dat willen we vermijden.

Goed om weten: wie werd uitgenodigd voor de infotentoonstelling?

26-10-2021

Voor de infotentoonstelling werden maar liefst 1200 brieven verdeeld bij de bewoners van Mortsel-dorp. Dat is best veel voor een infotentoonstelling. We wilden vooral de straten waar effectief iets verandert uitnodigen, in combinatie met de dichtstbij gelegen straten. Maar ook bewoners van iets verder gelegen straten, waren uiteraard welkom. Op de homepage van www.mortsel.be kon je de info over de avond terugvinden.   Een week na de infotentoonstelling valt het M magazine bij alle Mortselaars in de bus. Daarin staat ook het plannetje met alle maatregelen en info over de proefopstelling, net als de verwijzing naar mortselbestuift.be voor reacties/suggesties. Op die manier is iedereen geïnformeerd en krijgt iedereen de kans om zijn of haar bevindingen aan lokaal bestuur Mortsel door te geven, en dat 6 maanden lang.

Meer nieuws & activiteiten

Samen maken we Mortsel veiliger

We zijn benieuwd naar jouw mening over de proefopstelling in de Kerkstraat en rond de kerk van Mortsel. Op dit platform kan je suggesties geven, zodat we samen van Mortsel een veiligere stad kunnen maken

Ontdek het project

Wat is het project Mortsel-dorp?

Ontdek het project

Al 203 suggesties

Ontdek ze allemaal