Klimaatbestendige woningen en wijken

Geveltuinenactie

Wat kan je ZELF of SAMEN met buren of in de wijk doen?

Iedereen zonder voortuin zou een geveltuin kunnen aanleggen. Buren zouden elkaar hierin kunnen helpen.

Wat kan stad Mortsel doen?

Geveltuinen niet langer vergunningsplichtig maken (zie bv stad Antwerpen)