Groen/blauwe netwerken

Buurtpark/bomenrijen/volkstuintjes/waterpartijen tussen Deurnestraat en Pansgatelaan

Wat kan je ZELF of SAMEN met je buren of in de wijk doen?

Bomen planten, volkstuintjes bewerken

Wat kan stad Mortsel doen?

De omgevingsvergunning voor het oprichten van een KMO-zone tussen de Deurnestraat, Rode Leeuwlaan, Pansgatelaan en de spoorweg, totale oppervlakte van 24.657m², weigeren en de bodem laten saneren om er een buurtparkje, bomenrijen, volkstuintjes, waterpartijen (en ook speeltuintje, buurtwinkeltjes, buurtschooltje,...) in te planten.